Regeringen söker generaldirektör/chef till skatteverket, stockholm

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 13 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Ref:
Fi2017/01178/S3
Kontakta
Leif Jakobsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef till Skatteverket

Stockholms län

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Skatteverkets uppgift är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn. Myndigheten ansvarar bl.a. för skatter, socialavgifter, fastighetstaxering, folkbokföring och personnamn, registrering av bouppteckningar, det statliga personadressregistret, äktenskapsregistret, att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet, utfärda ID-kort. Skatteverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Skatteverket. Skatteverket ska även tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information och service till allmänhet och företag.

Myndigheten leds av generaldirektören med stöd av överdirektören.

Verksamheten bedrivs i hela landet vid verksamhetskontor på 43 orter och vid 103 servicekontor. Skatteverket har ca 10 400 anställda vilket innebär att myndigheten är en av Sveriges största. Huvudkontoret ligger i Solna.  

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • erfarenhet från arbete på ledningsnivå i en större organisation,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.

Du ska också ha förmåga att

 • leda och utveckla Skatteverkets verksamhet,
 • driva och genomföra förändrings- och effektiviseringsarbete,
 • arbeta flexibelt och prestigelöst,
 • verka utifrån god social kompetens och kommunikativ skicklighet,
 • arbeta inom givna finansiella och juridiska ramar, 
 • organisera och bedriva verksamheten på Skatteverket så effektivt och rationellt som möjligt,
 • ha ett förtroendeskapande förhållningssätt till medarbetare samt i kontakt med enskilda och företag,
 • företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt, med ett professionellt förhållningssätt till uppdragsgivare, medier och andra intressenter,
 • utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av en eller flera av Skatteverkets verksamheter, 
 • erfarenhet från utvecklings- och förändringsarbete samt jämställdhets- och mångfaldsarbete, 
 • goda språkkunskaper i engelska,
 • erfarenhet av förvaltningspolitiska och offentligfinansiella frågor.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som generaldirektör och chef för Skatteverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställningen som generaldirektör.

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Leif Jakobsson. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson och Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 31 mars 2017 till Finansdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi2017/01178/S3. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

Liknande jobb

Liknande jobb