Avdelningschef i Härnösand till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Plats
Härnösand (Kommun), Västernorrland
Annonserat
den 13 mars 2017
Stängs
den 24 mars 2017
Ref:
ALL 2017/243
Kontakta
Maria Nyberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Arbetsplatsbeskrivning
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har ca 1160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

Myndighetens kärnvärden är respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet. Vi söker dig, framtidens ledare, som delar våra kärnvärden. Vi kan erbjuda ett spännande uppdrag, där du tillsammans med engagerade och kvalificerade medarbetare kan bidra till att göra skillnad för många. 

Vi söker dig som vill leda vår region med placeringsort Härnösand.

Norra regionen består av ca 120 medarbetare. Vi arbetar i Gävleborgs, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län förutom Hällsboskolan som har ett nationellt upptagningsområde.
Du blir bland annat ansvarig chef för två av våra åtta specialskolor inom myndigheten. Tillsammans blir regionen en del av en helhet, som skapar mervärde för våra uppdragsgivare i regionen och en god verksamhet för våra skolor.

Till ditt stöd har du fyra enhetschefer, du har även en administrativ enhet i regionen samt tillgång till stabens stödfunktioner

Våra verksamheter består av:

 • Kristinaskolan i Härnösand.
 • Hällsboskolan i Umeå.
 • Specialpedagogiskt stöd med lokalkontor i Luleå, Skellefteå, Umeå, Härnösand, Östersund och Gävle.
 • Regionkontoret som finns på Magasingatan i Härnösand, är samlokaliserat med huvudkontoret.
 • Regionens ledningsstöd finns delvis på regionkontoret och delvis på skolorna. Där ingår både stöd inom ekonomi, personal samt it och kontorsservice. Arbetsbeskrivning Du har ett övergripande ansvar för att leda och utveckla regionen. Arbetet innebär i stor utsträckning att, i samverkan, leda och stödja medarbetare och driva förändringsprocesser samt ansvara för kvalitet och utveckling. 

Du ansvarar för regionens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Arbetet innebär även att aktivt samverka med arbetstagarorganisationerna inom myndigheten.

Du kan få uppdrag att samordna myndighetsgemensamma arbeten som fastställs av generaldirektören och du samverkar med myndighetens övriga avdelningar. Du ansvarar även för kontakt med andra myndigheter och intresseorganisationer.

Du ingår i myndighetens ledningsgrupp. I ditt uppdrag där ingår att i första hand belysa frågor som berör Norra regionen men också att bidra till myndighetens hela verksamhet.

Förutom arbetet i linjeorganisationen arbetar myndigheten i en processorienterad organisation. Det innebär att vi har en organisation med fyra kärnprocessområden för specialskola, specialpedagogiskt stöd, läromedel och statsbidrag samt två stödprocessområden, ledningsstöd och verksamhetsutveckling.

Eftersom myndigheten och regionen är geografiskt spridd ingår en del resor i arbetet.

Kvalifikationer

Du ska ha

 • en akademisk examen med pedagogisk, beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
 • minst fem års chefserfarenhet med självständigt verksamhets-, ekonomi-, 
 • personal-, och arbetsmiljöansvar.
 • erfarenhet av arbete i chefsbefattning inom offentlig verksamhet
 • erfarenhet av att delta i en ledningsgrupp

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som är relevanta för befattningen.

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha vilja och förmåga att samverka konstruktivt. Du ska aktivt verka för en god samverkan med såväl medarbetare som arbetstagarorganisationer.

Du har en god samarbetsförmåga. Du relaterar på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare ska du ha en god kommunikativ förmåga, du säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. 

Du ska även ha stor förmåga att koordinera en bred och mångfacetterad verksamhet och förståelse för att förändrings- och utvecklingsarbete tar och bör ges tid för alla berörda parter. Det vill säga ha förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och leda utvecklingsarbete genom att skapa engagemang och delaktighet, som bidrar till att stärka samarbetet i regionen.

Du uppnår resultat tillsammans med dina medarbetare. 

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av arbete inom det specialpedagogiska fältet
 • kunskap om de funktionshinderpolitiska målen 
 • erfarenhet av arbete i en processtyrd organisation
 • erfarenhet av att leda en ledningsgrupp
 • erfarenhet av att ha arbetat inom en statlig myndighet

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse

Ansökan
Ansök senast:   2017-03-24

Referensnummer:   ALL 2017/243

Välkommen att söka genom att klicka på "Ansök-knappen"

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Kontakt

Kontaktpersoner
Maria Nyberg
Rekryteringskonsult Poolia
072-711 04 90
maria.nyberg@poolia.se

Sonja Näsholm
HR-specialist
010-473 51 14
sonja.nasholm@spsm.se

Fackliga företrädare
Katarina Miiros
Saco-S
010-473 50 52
katarina.miiros@spsm.se

Helle Rönneke
OFR/S
010-473 55 98
helle.ronneke@spsm.se

Övrigt
Tillsvidareanställning.
I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia.

Liknande jobb

Liknande jobb