Regeringen söker överdirektör till Skatteverket

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 13 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Kontakta
Leif Jakobsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker överdirektör till Skatteverket

Stockholms län

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör.

En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.

Skatteverkets uppgift är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn. Myndigheten ansvarar bl.a. för skatter, socialavgifter, fastighetstaxering, folkbokföring och personnamn, registrering av bouppteckningar, det statliga personadressregistret, äktenskapsregistret, att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet, utfärda ID-kort. Skatteverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Skatteverket. Skatteverket ska även tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information och service till allmänhet och företag. 

Myndigheten leds av generaldirektören med stöd av överdirektören.

Verksamheten bedrivs i hela landet vid verksamhetskontor på 43 orter och servicekontor på 103 orter. Skatteverket har ca 10 400 anställda vilket innebär att myndigheten är en av Sveriges största. Huvudkontoret ligger i Solna.

Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom, 
 • erfarenhet från arbete på ledningsnivå i en större organisation,
 • goda språkkunskaper i engelska.

Du har också förmåga att

 • stötta generaldirektören i arbetet med att leda och utveckla Skatteverkets verksamhet,
 • tillsammans med generaldirektören driva och genomföra förändrings- och effektiviseringsarbete,
 • arbeta flexibelt och prestigelöst,
 • verka utifrån god social kompetens och kommunikativ skicklighet,
 • arbeta inom givna finansiella och juridiska ramar samt organisera och bedriva verksamheten på Skatteverket så effektivt och rationellt som möjligt,
 • ha ett förtroendeskapande förhållningssätt till medarbetare samt i kontakt med enskilda och företag,
 • företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt, med ett professionellt förhållningssätt till uppdragsgivare, media och andra intressenter,
 • utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har erfarenhet av

 • en eller flera av Skatteverkets verksamheter, 
 • utvecklings- och förändringsarbete, gärna med inslag av it, 
 • jämställdhets- och mångfaldsarbete, 
 • förvaltningspolitiska och offentligfinansiella frågor.

Mer information om anställningen lämnas av statssekreterare Leif Jakobsson. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Karin Hjalmarsson och Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Välkommen att klicka på "Ansök-knappen" för att registrera din intresseanmälan i Regeringskansliets rekryteringsverktyg senast den 31 mars 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb