HR-handläggare till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 15 mars 2017
Stängs
den 29 mars 2017
Ref:
LED 2017/130
Kontakta
Christina Ågren
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

HR-handläggare (tidsbegränsad anställning)

Referensnummer: LED 2017/130

Ansökan senast 29 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en HR-handläggare som vill medverka i HR-enhetens arbete och utveckling.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer. 

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

HR-enheten
I enhetens ansvar ingår att bistå ledningen med stöd, samordning och utveckling vad gäller myndighetens interna arbete med arbetsrättsliga frågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, samt lika rättigheter och möjligheter. I ansvaret ingår också att ge konsultativt stöd till myndighetens chefer i HR-relaterade frågor. Vidare ska enheten säkerställa att avtal, policys och riktlinjer utgår från gällande regelverk och den statliga arbetsgivarpolitiken, samt att HR-processerna är verksamhetsanpassade. Enheten ansvarar också för att förhandla och samverka med de fackliga parterna på myndigheten i HR- och verksamhetsrelaterade frågor. Enheten består av två HR-handläggare och en HR-chef.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du ska ge ett kvalificerat stöd till myndighetens chefer främst inom området rekrytering men även i andra HR-relaterade frågor. I arbetsuppgifterna ingår det också att bistå i arbetet med att implementera ett rekryteringsverktyg på myndigheten och att samordna HR-relaterad information på myndighetens intranät. Vidare ingår det att bistå i andra aktuella utvecklingsfrågor inom enhetens ansvarsområden. Du arbetar operativt utifrån ett konsultativt arbetssätt i förhållande till chefer i HR-frågor. Du kommer också att delta i andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • akademisk examen från PA-programmet
 • några års aktuell erfarenhet av att ge brett kvalificerat stöd till chefer i rekryteringsfrågor
 • god kunskap om arbetsrättsliga frågor inom staten
 • aktuell erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
 • vana av att arbeta i rekryteringssystemet ReachMee
 • goda kommunikativa egenskaper
 • goda kunskaper i svenska i både tal och skrift

Du ska ha förmåga att

 • ge kvalificerat konsultativt stöd och coacha chefer i främst rekryteringsfrågor men även i andra förekommande HR-frågor
 • inge förtroende, vara prestigelös och ha hög integritet
 • vara lösningsinriktad och kunna arbeta självständigt
 • kunna samarbeta och skapa goda relationer
 • vara strukturerad
 • vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad
 • möta olika människor med respekt

Meriterande

 • vana av att delta i implementering av ett rekryteringsverktyg i en myndighet
 • vana av att arbeta i Palasso

Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid de personliga förmågorna.

Om tjänsten
Tjänsten är en allmän visstidsanställning under ett år med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.
DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt och ansökan
Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-handläggare Amanda Nyberg. Fackliga företrädare Laine Nõu Englesson för Saco och Phuong Huynh för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 29 mars 2017 via e-post genom att klicka på "Ansök-knappen" nedan eller via post till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2017/130.