HR-assistent till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 15 mars 2017
Stängs
den 29 mars 2017
Ref:
LED 2017/155
Kontakta
Christina Ågren
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid

HR-assistent (tidsbegränsad anställning)

Diarienummer LED 2017/155 Ansökan senast 29 mars 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en HR-assistent som vill medverka i HR-enhetens arbete och utveckling.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

HR-enheten
I enhetens ansvar ingår att bistå ledningen med stöd, samordning och utveckling vad gäller myndighetens interna arbete med arbetsrättsliga frågor, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, samt lika rättigheter och möjligheter. I ansvaret ingår också att ge konsultativt stöd till myndighetens chefer i HR-relaterade frågor. Vidare ska enheten säkerställa att avtal, policys och riktlinjer utgår från gällande regelverk och den statliga arbetsgivarpolitiken, samt att HR-processerna är verksamhetsanpassade. Enheten ansvarar också för att förhandla och samverka med de fackliga parterna på myndigheten i HR- och verksamhetsrelaterade frågor. Enheten består av två HR-handläggare och en HR-chef.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att ge ett kvalificerat stöd avseende det personaladministrativa området samt bistå enheten i övriga HR-administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår också att administrera DO:s löneunderlag till Statens servicecenter samt att hantera administration avseende bland annat personalförändringar och introduktion. Vidare ingår det att uppdatera viss HR-informationen på DO:s intranät. I arbetsuppgifterna ingår även att kunna bistå enhetens chef med bland annat att skriva minnesanteckningar, protokoll och hantera konferens- och mötesbokningar samt fakturahantering och ärendehantering.

Kravprofil

Vi söker dig med

 • eftergymnasial utbildning inom personalområdet
 • några års erfarenhet av personaladministration
 • god datorvana inom Office-paketet
 • erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från annan statlig myndighet

Du ska ha förmåga att

 • förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
 • förmåga att prioritera och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter
 • ge god service och stöd och vara prestigelös
 • vara lösningsinriktad och driva arbetet framåt
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
 • ha hög integritet
 • kunna möta olika människor med respekt

Meriterande

 • erfarenhet av löneadministration
 • vana av att arbeta i Palasso
 • erfarenhet av att arbeta som assistentstöd till chef
 • vana att arbeta med diarieföring och ärendehantering

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde så snart som möjligt men enligt överenskommelse.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Kontaktperson är rekryterande chef Christina Ågren eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Laine Nõu Englesson för Saco och Phuong Huynh för ST Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning via e-post senast den 29 mars genom att klicka på "Ansök-knappen" eller posta till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2017/155.