Doktorander i Astronomi till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0885-17
Kontakta
Jorrit Leenaarts
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorander i Astronomi

Ref.nr SU FV-0885-17

vid Institutionen för Astronomi. Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Institutionen består av 15 lektorer och professorer,  ca 20 postdoktorer och seniora forskare, och ungefär 25 doktorander.

Projektbeskrivning
Institutionen inbjuder till ansökningar inom följande forskningsområden:

 • Solfysik:

Vi söker doktorander intresserade av numerisk modellering av solatmosfären eller av observationella studier med solteleskopet på La Palma.

 • Kompakta objekt:

Söker en doktorand intresserad av numeriska datorsimuleringar av kompakta binärstjärnor, i synnerhet modellering av den elektromagnetiska signal som kan uppstå i samband med objekt som detekteras i gravitationsstrålning

 • Extragalaktisk astronomi:

Söker en doktorand intresserad av stjärnbildande galaxer såväl i det tidiga universum som i närbelägna galaxgrupper. Vi erbjuder observationsfaciliteter som innefattar bland annat Hubble- och VLT-teleskopet samt en företrädelsevis observationsinriktad anställning.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i astronomi har den som avlagt en kandidatexamen i fysik eller astronomi, samt godkänts på icke överlappande kurser i fysik/astronomi om 60 högskolepoäng på avancerad nivå. I de 60 högskolepoängen ska självständiga arbeten i astronomi om minst 30 högskolepoäng ha genomgåtts med godkänt resultat. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information angående anställningen i solfysik kan lämnas av Jorrit Leenaarts, jorrit.leenaarts@astro.su.se, medan uppgifter om anställningen inom kompakta objekt kan erhållas från Stephan Rosswog, stephan.rosswog@astro.su.se, och information om extragalaktisk astronomi från Matthew Hayes, matthew.hayes@astro.su.se.

Allmänna upplysningar om forskarutbildningen i Astronomi lämnas av Studierektor för Forskarutbildningen i Astronomi, Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2 referenspersoner. Be referenspersonerna skicka sina referensbrev till fv-0855-17.refletters@astro.su.se innan 2 Maj  

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • En beskrivning av dina forskningsintressen (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:

  – vilket av de utlysta projekten du är mest intresserad av
  – varför du är intresserad av detta projekt
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

  (beskrivningen kan kombineras med det personliga brevet om så föredras)

 • Examensbevis (om redan utfärdat), betyg och eventuellt andra dokument som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • Examensarbete, eller utkast till examensarbete, eller andra självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande

Välkommen med din ansökan!

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Liknande jobb

Liknande jobb