Doktorand i fysikalisk kemi till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Gunnar Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0989-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Doktorand i fysikalisk kemi

vid Institutionen för material och miljökemi. 

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 140 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är utveckling av nya metoder för att studera struktur och bindning i små och biomolekyler, vätskor och fasta ämnen. Metoderna inkluderar diffraktion, elektronmikroskopi, modellering, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer, inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi.

Projektbeskrivning
Project title: Struktur och dynamik hos paramagnetiska material och nya metoder i fastfas-NMR

Handledare: Dr. Andrew Pell, andrew.pell@mmk.su.se

Målet med vår forskning är att utveckla metoder inom fasta tillståndets kärnmagnetisk resonans (NMR), för att möjliggöra en mer exakt karakterisering, på atomnivå, av struktur och dynamik i komplexa material. Vi fokuserar främst på system som innehåller paramagnetiska metalljoner, och på hur dessa joner påverkar egenskaper i teknologiskt viktiga material, såsom batterier, katalysatorer, LED belysning och biologiska molekyler.

Fasta tillståndets NMR är en mycket viktig metod för att studier av struktur och dynamik på atomär nivå. Många intressanta paramagnetiska material är emellertid, av tekniska skäl, inte möjliga att studera ens med de mest moderna NMR metoder. Detta doktorandprojekt är därför inriktad på att utveckla och specifikt skräddarsy NMR tekniker för analys av prover, som innehåller paramagnetiska metalljoner; för att karakterisera deras närvaro, aktivitet, roll och funktion i en rad olika material. Mera specifikt kommer doktoranden att utveckla nya puls sekvenser för excitation och detektion av NMR-signaler från kvadupolkärnor (såsom 2H, 14N, 23Na, 25Al, ...) i paramagnetiska material. Dessutom ska dessa nya pulssekvenser inkluderas i nya, sofistikerade experiment med syftet att separera information från olika spinninteraktioner, som sedan kan tolkas i termer av både struktur och dynamik hos det studerade systemet.

Studenten kommer att förvärva kompetens inom både teoretiska och experimentella aspekter av fasta tillståndets NMR på 400 och 600 MHz Bruker spektrometrar. Det kommer också att finnas möjligheter att resa till hög fält NMR centra både inom Sverige och Europa. Efter utvecklingen av de nya NMR-metoder kommer studenten att ha möjlighet att tillämpa dessa på en rad olika material som framställ både på MMK och i samarbete med andra laboratorier runt om i världen.

Projektet är tvärvetenskapligt och innehåller element från kemi och fysik. Därföruppmuntras ansökningar från starkt motiverade studenter med en bakgrund inom dessa områden, särskilt de som är intresserade av kvantmekanik.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå

Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se

Ytterliggare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av Dr. Andrew Pell, tel: 08-16 23 76, andrew.pell@mmk.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02