Doktorand i matematisk statistik till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Maria Deifen
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0993-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i matematisk statistik
vid Matematiska institutionen

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av två avdelningar: matematik och matematisk statistik. Forskare som arbetar vid Avdelning matematisk statistik har kompetens som spänner över många olika grenar, t.ex. teoretisk och tillämpad statistik, diskret sannolikhetsteori, försäkringsmatematik och epidemimodeller.

Projektbeskrivning
Information om möjliga doktorandprojekt i matematisk statistik – se länken: www.math.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/potentiella-avhandlings%C3%A4mnen.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat fullgjort kurser om minst 60 hp i matematisk statistik (eller andra kurser med likvärdigt innehåll). Det rekommenderas att dessa kurser täcker moment i sannolikhetsteori, stokastiska processer och inferensteori svarande mot innehållet i Sannolikhetsteori II (7.5 hp), Stokastiska processer II (7.5 hp), Statistik inferensteori (7.5 hp) och Linjära statistiska modeller (7.5 hp). Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i matematisk statistik – se länken: www.math.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/doktorandhandbok-och-studieplaner.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och baseras på kursmeriter, kvalitet hos uppsats(er), referenser och, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju. Beslut meddelas senast i juni.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Doktoranden bör presentera en licentiatavhandling efter två års heltidsstudier.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i matematik samt i Doktorandhandboken på institutionens webbplats – se länken: www.math.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/doktorandhandbok-och-studieplaner.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Maria Deifen, tfn 08-16 45 91, mia@math.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02