Doktorand i Materialkemi till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Gunnar Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0986-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Doktorand i Materialkemi
vid Institutionen för material och miljökemi.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 140 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är utveckling av nya metoder för att studera struktur och bindning i små och biomolekyler, vätskor och fasta ämnen. Metoderna inkluderar diffraktion, elektronmikroskopi, modellering, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer, inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi.

Projektbeskrivning
Project title: Mesoporösa granulära material för biologiska tillämpningar

Handledare: Professor James Shen, Shen@mmk.su.se.

Mesopörosa material är en grupp material som har porer i storleksordningen 2-50 nm i sin fysiska struktur. De har visat sig ha många potentiella tillämpningar även som biomaterial. Det här projektet fokuserar på oxidbaserade mesopörosa granulater, en speciell undergrupp inom mesopörosa material. Syftet är att tillverka olika mesopörosa oxider i labbskala och att skala upp produktionen till pilotskala, att manipulera storlek, morfologi och fysikaliska och kemiska egenskaper av granulater och speciellt utforska deras potentiella tillämpningar som biologiska material. Systematisk och grundläggande undersökning av kluster/kristall interaktion, drivkrafter och kinetik som påverkar bildandet av granulater från de primärt utfällda kristaller/kluster i vattenlösningar kommer att genomföras. Särkilt intressant är när bildandet sker under hydrotermiska förhållanden där organiska makromolekulära templat finns tillgängliga för att styra uppbyggnaden av granulater. Även ursprung av deras biologiska beteende och hydrofilicitet av ytan kommer att utforskas i detalj med hjälp av in vitro protein adsorption och testning av vidhäftning till celler.

Arbetet är finansierat av Vetenskapsrådet tillsammans med våra industriella partners. En lämplig kandidat ska ha en bra samarbetsförmåga och motivation för metodutveckling. Tidigare erfanheter av behovsbaserad forskning inom industrin är önskvärd.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet materialkemi.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se

Ytterliggare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av Professor James Shen, Shen@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02