Förvaltningschef stadsbyggnad till Haninge kommun

Rekryterare
Plats
Haninge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 30 april 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningschef stadsbyggnad  

BEFATTNING
Förvaltningschef stadsbyggnad

UPPDRAGET
Haninge kommun befinner sig under hög tillväxt med stark inflyttningstakt. Nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen och de närmsta sju åren kommer ca 10 000 nya bostäder att byggas i Haninge. Stadsbyggnadschefen har ett tydligt uppdrag i att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen utveckla och stärka en sammanhållen och effektiv samhällsbyggnadsprocess som på bästa möjliga sätt stödjer Haninges fortsatta tillväxt och utveckling. 

I din roll som stadsbyggnadschef vidareutvecklar du samarbeten och samverkan både internt och externt, med andra kommuner, näringslivet, föreningslivet och med andra aktörer lokalt och regionalt 

Tillsammans med avdelningschefer och övriga medarbetare driver du arbetet med att skapa förutsättningar för gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och synsätt. Du ser helheten, du arbetar övergripande långsiktigt och strategiskt och kan entusiasmera och motivera din omgivning för enhetlighet och samordning ur ett helhetsperspektiv. 

Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig pusselbit för att bidra till Haninge kommuns målsättning, att stärka varumärket Haninge med utgångspunkten att Haninge är en attraktiv och välkomnande kommun som drivs av viljan att alltid bli bättre vilket skapar en stolthet i att bo och verka där.

FÖRVÄNTNINGAR
Med ett tydligt och engagerat ledarskap leder du stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med verksamhetens chefer mot ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbetssätt med förankring i politiska beslut.

Du är en ”närvarande” chef som engagerar dig i din organisation, är bra på kommunikation och kan skapa dialog. Ett stort fokus i rollen kommer ligga på att stärka känslan av gemenskap inom förvaltningen genom att strukturera upp och tydliggöra arbetssätt och processer. Det är viktigt att du är ute i organisationen och skapar delaktighet och skapar stolthet i att vi jobbar i Haninge kommun.

Som person är du driven, nyfiken och utvecklingsinriktad och trivs med ett högt tempo. Du är handlingskraftig och kan prioritera och driva rätt frågor. Du är mogen, trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är självständig och van vid att våga fatta beslut. Du är lyhörd och målinriktad och kännetecknas av ett pragmatiskt förhållningssätt där du kan se behov, förutsättningar och resultat.

Du har mycket god erfarenhet av stadsplanering och stadsutveckling och är van att jobba med stora volymer. Du har erfarenhet att leda via andra. Du har god förståelse för beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning och behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

ERBJUDANDE
Haninge kommun erbjuder ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att växa. Ekonomiska förutsättningar och en effektiv och professionell organisation gör att Haninge kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

Genom att arbeta i Stockholms läns sjätte största kommun, tillika utpekad som regional stadskärna i RUFS, får du möjlighet att bidra till både kommunens, Södertörns och hela Stockholmsregionens kraftfulla utveckling.

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.haninge.se senast den 30 april. Handlingar som inkommer till Haninge kommun blir en allmän handling. Du kan även göra en förutsättningslös intresseanmälan via SOURCE hemsida: www.source-executive.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta konsult Björn Torstensson, 070 786 00 70 bjorn.torstensson@source-executive.se eller researcher Bianca Gideback, 070-8110364 bianca.gideback@source-executive.se

Liknande jobb

Liknande jobb