Förvaltningschef äldreförvaltningen till Haninge kommun

Rekryterare
Plats
Haninge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 4 april 2017
Stängs
den 30 april 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningschef äldreförvaltningen

BEFATTNING
Förvaltningschef äldreförvaltningen

UPPDRAGET
I en tillväxtkommun som Haninge är behovet av välfärdstjänster, bostäder, ny infrastruktur m m mycket stort. Den nya chefen för äldreförvaltningen kommer att ta över en stabil, innovativ och kvalitativt bra förvaltning med sina kunniga och lojala medarbetare i en verksamhet som de förtroendevalda värnar om. Det är en bra grund för den som tar över som chef för äldreförvaltningen. Detta, samt de villkor som de förtroendevalda formulerar, ger den nya chefen för äldreförvaltningen en mycket god plattform för att ytterligare utveckla äldreomsorgen i Haninge kommun.

En mycket viktig del i detta arbete är att fortsätta samverkan mellan Äldreförvaltningen och Socialförvaltningen för att ytterligare stärka fokus på brukarna. Fortsatt samverkan med övriga förvaltningar är också av vikt för att skapa en helhetssyn kring äldreomsorgsfrågor inom kommunen. Vi ser också att olika typer av samarbete och samverkan, både intern och extern (hälso- och sjukvården, andra kommuner, föreningar m fl) skall vidareutvecklas. För att på ett bättre sätt hantera de utmaningar och möjligheter som finns, såsom digitalisering, välfärdsteknik, förebyggande arbete, kommunaliseringen av hemsjukvården m m som måste hanteras på ett effektivt och kvalitativt sätt framöver.

Vidare är det viktigt att du som chef för verksamheten har ett strategiskt fokus på kompetensförsörjningen och hur man finner innovativa lösningar på denna utmaning. Vi tror att en del i detta arbete är att hela tiden se till att ha en äldreomsorg som ligger i framkant gällande både arbetssätt och förhållningssätt. Viktigt är att du som chef fortsätter att fånga upp goda idéer och goda tankar som finns i verksamheten samt skapa strukturer som genom omvärldsbevakning fångar upp vad andra gör och vad aktuell forskning säger, för att på så sätt vidareutveckla verksamheten.

I uppdraget som chef för äldreförvaltningen är det självklart att du är en förebild som chef och ledare, har en förmåga att kommunicera visioner, mål och uppdraget både internt och externt på ett tydligt förtroendefullt och professionellt sätt. Du ingår i kommundirektörens ledningsgrupp, där du förväntas bidra med tankar och idéer som utvecklar hela Haninge kommun.

FÖRVÄNTNINGAR
Som chef för äldreomsorgen måste du ha modet att pröva nytt, vara omvärldsorienterad och ta initiativ utifrån de behov du och verksamheten identifierar. Du har aktivt bedrivit förändringsledning och utvecklingsarbete med goda resultat inom en liknande verksamhet.

Det är viktigt att du har god förmåga att skapa strukturer och arbetssätt som stöttar chefer och medarbetare till ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbets- och förhållningssätt.

Du har ett kommunikativt ledarskap med en god förmåga engagera och entusiasmera de du jobbar med och de du jobbar för. Du förstår värdet av och prioriterar att bygga relationer och samverka med förtroendevalda, ledningen/chefer, medarbetare, arbetstagarorganisationer samt mot externa aktörer för att åstadkomma goda resultat.

Du har en gedigen erfarenhet av äldreomsorg och myndighetsutövning. Du har även erfarenhet av övrig socialtjänst. Du har jobbat med utvecklings- och med kvalitetsarbete inom dessa verksamheter och genom den erfarenhet du fått, vågar du pröva nya saker, vara en visionär och skapa entusiasm kring hur man på ett tydligt sätt skall gå från visioner och idéer till konkret verksamhet.

Det är också viktigt att du har en förmåga att vara rak och tydlig/ärlig mot de olika aktörerna som man jobbar mot, både intern och externt.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och utveckla en större komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet av att leda via andra. Du har mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet och beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning och har du genomgått en tyngre ledarutbildning såsom, IFL, MIL eller motsvarande är det meriterande. Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

ERBJUDANDE
Haninge kommun erbjuder ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att växa. Ekonomiska förutsättningar och en effektiv och professionell organisation gör att Haninge kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

Genom att arbeta i Stockholms läns sjätte största kommun, tillika utpekad som regional stadskärna i RUFS, får du möjlighet att bidra till både kommunens, Södertörns och hela Stockholmsregionens kraftfulla utveckling.

Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.haninge.se senast den 30 april. Handlingar som inkommer till Haninge kommun blir en allmän handling. Du kan även göra en förutsättningslös intresseanmälan via SOURCE hemsida: www.source-executive.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta konsult Björn Torstensson, 070 786 00 70 bjorn.torstensson@source-executive.se eller researcher Bianca Gideback, 070-8110364 bianca.gideback@source-executive.se

Liknande jobb

Liknande jobb