Doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0977-17
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0977-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot skolans naturvetenskapliga ämnen eller mot högskolans naturvetenskapliga ämnen

vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik bedrivs forskning i naturvetenskapsämnenas didaktik. Denna forskning är inriktad mot lärande och undervisning i naturvetenskapliga ämnen såväl i skolan som vid högskolor och universitet. I forskningsgruppen för naturvetenskapsämnenas didaktik ingår ca 20 personer, varav en professor, ett antal seniora forskare samt åtta doktorander.

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att forma sitt eget projekt i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot skolans naturvetenskapliga ämnen eller mot högskolans naturvetenskapliga ämnen i samråd med sin handledare.

Behörighetskrav
Behörighet för att antas till forskarutbildning i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot skolans naturvetenskapliga ämnen är:

 1. lärarexamen inom ett naturvetenskapligt område
 2. godkända kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom området naturvetenskapsämnenas didaktik inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Behörighet för att antas till forskarutbildning i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot högskolans naturvetenskapliga ämnen är:

Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller godkända kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Godkänt resultat på kurser om minst 180 högskolepoäng i något naturvetenskapligt ämnesområde, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

För särskild behörighet gäller godkända kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom området naturvetenskapsämnenas didaktik, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

De urvalskriterier som tillämpas vid antagning är den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Under forskarutbildningen ingår även att arbeta 20 % med utbildning och administration vid institutionen.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Per-Olof Wickman tfn 08-120 765 91, per-olof.wickman@mnd.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå, Eva Norén tfn 08-120 766 29, eva.noren@mnd.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Liknande jobb

Liknande jobb