Doktorand i Oorganisk kemi

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0991-17
Kontakta
Gunnar Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0991-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Doktorand i Oorganisk kemi

vid institutionen för material och miljökemi.

Institutionen för material och miljökemi är en av de större institutionerna inom Stockholms universitets naturvetenskapliga fakultet med ca 140 anställda. Undervisningen är inriktad mot allmän kemi, oorganisk och materialkemi. De huvudsakliga forskningsområdena är utveckling av nya metoder för att studera struktur och bindning i små och biomolekyler, vätskor och fasta ämnen. Metoderna inkluderar diffraktion, elektronmikroskopi, modellering, NMR och andra spektroskopiska metoder. Olika syntes och bearbetningsmetoder används för att utveckla nya material för applikationer, inklusive implantat, katalys, CO2 separation, kontrollerad frisättning och produktion av förnybar energi.

Projektbeskrivning
Project title: Silikatmaterial från vattenmiljöer under höga tryck       

Handledare: Prof. Ulrich Häussermann, Ulrich.Haussermann@mmk.su.se

Hydrotermisk syntes avser heterogena reaktioner i vattenmiljö vid förhöjda tryck och temperaturer. Sådana reaktioner ger utmärkta möjligheter för syntes av avancerade keramiska material, oavsett om det handlar om stora enkristaller eller nanopartiklar. Hydrotermisk syntes utförs vanligen mellan 50 och 200 bar och mellan 100 och 200 °C. Emellertid kan vatten föreligga vid mycket högre tryck och temperaturer. Syftet med projektet är att utforska potentialen av extrema hydrotermala miljöer för att skapa nya och unika material. I synnerhet ska hydrotermisk kristallisation utföras på aluminatsilikatglas och mesoporösa silikatformer vid tryck mellan 10 000 och 100 000 atmosfärer. Förväntningen är att skapa nya typer av zeolitliknande strukturer och täta hydroxy-oxidmaterial, såväl som unika porösa former av kvarts och coesit. Projektet utnynttjar den senaste utvecklingen inom högtrycksteknologi, som inkluderar in-situ undersökningar vid synkrotronanläggningar. Materialkarakterisering sker med hjälp av elektronmikroskopi, röntgendiffraktion och spektroskopiska metoder.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet oorgansik kemi.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Allmän information om arbetsplatsen, institutionen för material och miljökemi vid Stockholms universitet, kan fås av prefekten, professor Gunnar Svensson, tfn 08-16 45 05, gunnar.svensson@mmk.su.se

Ytterliggare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av Prof. Ulrich Häussermann, ulrich.haussermann@mmk.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Liknande jobb

Liknande jobb