Lagman till Förvaltningsrätten i Stockholm

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 5 april 2017
Stängs
den 23 april 2017
Ref:
38-2017
Kontakta
Christian Groth
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningsrätten i Stockholm söker lagman

Arbetsbeskrivning
Förvaltningsrätten är indelad i elva dömande avdelningar som var och en leds av en chefsrådman. De dömande avdelningarna är organiserade i tre större avdelningar varav en med inriktning på migrationsrätt, en med inriktning på skatterätt och en med inriktning på sociala mål. Inom varje större avdelning finns också en kanslienhet som leds av en kanslienhetschef. För samordningen och uppföljningen inom var och en av de större avdelningarna svarar en chefsrådman. Förvaltningsrätten har också en administrativ avdelning som är uppdelad i tre enheter vilka leds av enhetschefer. Den administrativa avdelningen leds av en administrativ direktör.

Lagmannen är chef över domstolen och ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och enligt gällande regler samt i ett gott arbetsklimat.

Kvalifikationer
En lagman ska ha en mycket god administrativ förmåga samt intresse för och förmåga att leda, fördela och utveckla domstolens arbete. En lagman ska vidare svara mot högt ställda krav på yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid förmågan att engagera domstolens medarbetare liksom förmågan att leda en stor organisation och att leda genom andra samt att kommunicera såväl internt som externt. Vidare ska en lagman följa förändringar i omvärlden och inom organisationen samt ha vilja och förmåga att förändra och utveckla domstolens verksamhet efter nya förutsättningar.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1 
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-04-23
Arbetsgivarens referensnummer: 38-2017 

Ansök via epost genom att klicka på "Ansök-knappen".

Kontakt
Christian Groth
tf. lagman 
08-561 681 51
christian.groth@dom.se

Amanda Modig 
tf. administrativ direktör
08-561 682 51
amanda.modig@dom.se

Övrigt
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Liknande jobb

Liknande jobb