Doktorand i observationell kosmologi till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 7 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Hiranya Peiris
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1040-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Doktorand i observationell kosmologi
vid Fysikum.

Institutionen Fysikum finns på AlbaNova universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 90 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning
Ämne: fysik.

Under det kommande årtiondet kommer mycket omfattande kosmologiska storskaliga studier att bringa nya insikter kring universums ursprung och utveckling. Fysik och astronomiinstitutionerna vid Stockholms universitet har nyligen gått med i Large Synoptic Survey Telescope (LSST), som förväntas tas i bruk under 2019. LSST, en av nyckelfaciliteterna under de kommande två decennierna, kommer att avbilda hela södra himlavalvet med några dagars mellanrum genom sex filter under tio års tid. De sammansatta bilderna blir till en film av den föränderliga himmelen. LSST kommer att möjliggöra datadrivna astronomiska upptäckter i en hittills aldrig skådat takt. Nya fenomen och astronomiska processer, sällsynta och extrema event är att vänta. Den av LSST studerade storskaliga struktur förväntas innehålla viktig information om fundamental fysik bortom standardmodellen som måste tas fram utifrån miljarder olikartade mätningar med låg signal-till-brus-förhållande.

Vi söker kvalificerade kandidater till en doktorandplats under handledning av prof. Hiranya Peiris kring förberedelserna av LSST-projektet, däribland utvecklandet av tekniker som kommer att testas med data från föregående observationer. Doktorandprojektet kommer att fokusera på nya metoder för dataanalys och maskininlärningstekniker.

Beroende på studentens intressen kan doktorandprojektet handla om LSST som ett laboratorium för fundamental fysik, t.ex. mätningen av formen på det primordiala effektspektrumet av täthetsfluktuationer, neutrinomassorna och deras antal, samt egenskaperna av potentiella partiklar som kan utgöra mörka materian. Ett annat alternativ är studier i tidsdomänen där syftet är att studera transienta astronomiska fenomen, däribland optiska motsvarigheter av källor av gravitationsvågor.

Forskningen kommer att ske inom ramen för KOPS-gruppen och studenter uppmanas att också söka institutionens öppna utlysningar inom experimentell och/eller teoretisk fysik.

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Anställningen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 25 300 kr per månad.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den särskilda behörigheten att antas till en doktorandplats i fysik eller teoretisk fysik ska man ha en kandidatexamen (el. motsv.) i fysik, totalt ha kurser i fysik på avancerad nivå motsvarande 60 högskolepoäng och ha gjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (detta kan räknas in i kravet på avancerade kurser).

Språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet krävs.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Hiranya Peiris, hiranya.peiris@fysik.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 2 maj 2017 skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-1040-17.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange SU FV-1040-17 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02