Doktorand i experimentell astropartikelfysik till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 7 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-1042-17
Kontakta
Klas Hultqvist
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1042-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i experimentell astropartikelfysik med neutrinoobservatoriet IceCube

vid Fysikum.

Institutionen Fysikum finns på AlbaNova universitetscentrum och har ungefär 240 anställda, 250 studenter på grundnivå och 90 doktorander. Det finns fyra ämnen för studier på forskarnivå: fysik, teoretisk fysik, kemisk fysik och medicinsk strålningsfysik. Dessa ämnen spänner över flera forskargrupper med olika forskningsaktiviteter. För mer information, se: www.fysik.su.se.

Projektbeskrivning
Ämne: fysik.

IceCube-observatoriet, vid den geografiska sydpolen i Antarktis, är världens största neutrinoteleskop. Det är ett samarbete mellan över 300 fysiker från 48 institutioner världen över. IceCube har ett brett spektrum av vetenskapliga målsättningar. Den främsta av dessa är att använda de svagt växelverkande neutrinerna som en ny typ av budbärare från kosmos. Tillsammans med LIGO-Virgo projektets detektion av gravitationsvågor innebar upptäckten av kosmiska högenergineutriner med IceCube början på en ny era inom "multi-messenger"-astronomi.

Neutrino-astropartikelgruppen vid Stockholms universitet har spelat en ledande roll i utvecklingen av neutrinoteleskop under 25 års tid, från pionjärprojektet AMANDA till IceCube- och DeepCore-detektorerna. För närvarande står analysen av IceCube-data i fokus för gruppen. Syftet är att klarlägga de kosmiska högenergineutrinernas ursprung och ge insikter om de mest extrema och minst välförstådda fysikaliska fenomenen i universum.

Gruppen söker nu kandidater till en doktorandanställning. Den sökande bör ha goda färdigheter inom dataanalys och/eller datorsimuleringar, och förväntas att bidra inom en eller flera av följande områden: detaljerade mätningar av neutrinoflödet (energiberoende, sammansättning och riktningsfördelning); identifiering av neutrinokällor i och utanför vår galax; sökning efter mörk materia eller mätningar av neutrinooscillationer med hjälp av neutriner med lägre energi detekterade med DeepCore; design av nästa generations neutrinoobservatorier såsom IceCube-Gen2 eller radiodetektionssystem.

Gruppen är en del av Oskar Klein-centrum för kosmopartikelfysik (OKC) i Stockholm, en stimulerande vetenskaplig miljö som omfattar mer än 100 forskare inom såväl teori som experiment gällande astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Utbildning på forskarnivå
Utbildningen på forskarnivå vid Fysikum sträcker sig över fyra år (48 månader), varav minst tre år forskning och högst ett år kurser. Anställningen kan förlängas med upp till ett år genom att upp till 20 % undervisning eller administration inkluderas i anställningen. Under utbildningens hela längd innehar doktoranden en doktorandanställning, med en ingångslön på 25 300 kr per månad.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För den särskilda behörigheten att antas till en doktorandplats i fysik eller teoretisk fysik ska man ha en kandidatexamen (el. motsv.) i fysik, totalt ha kurser i fysik på avancerad nivå motsvarande 60 högskolepoäng och ha gjort ett självständigt arbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (detta kan räknas in i kravet på avancerade kurser). För sökande till kemisk fysik kan kravet om fysikkurser helt eller delvis ersättas av kurser i kemi. För studerande som gått enligt utbildningssystem innan Bolognasystemet infördes behöver kravet om kandidatexamen inte vara uppfyllt.

Språkkunskaper i engelska motsvarande Engelska B på gymnasiet krävs.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av professor Klas Hultqvist, klas.hultqvist@fysik.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner  
  Viktigt: Referenspersonerna ska senast den 2 maj 2017 skicka rekommendationsbrev via e-post till: FV-1042-17.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange SU FV-1042-17 + sökandes namn.

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Liknande jobb

Liknande jobb