Doktorander i atmosfärsvetenskap (2) till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-1014-17
Kontakta
Gunilla Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1014-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorander i atmosfärsvetenskap (2)
vid Meteorologiska Institutionen.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet, www.misu.su.se, bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, www.bbcc.su.se, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning av de flesta aspekter viktiga för klimatsystemet. MISU är också en del av det svenska e-vetenskapscentret SeRC (e-science.se).  För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/svenska/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5.

Projektbeskrivning
Klimatet i Arktis förändras snabbt och det är oklart hur internationella klimatöverrenskommelser kommer att påverka Arktis. Kommer de leda till ett stabilt klimat i Arktis eller är återkopplingsmekanismerna så starka att sommarhavsisen helt kommer att försvinna under detta århundrade? För att svara på frågor som denna behöver vi öka förståelsen för hur återkopplingsmekanismerna fungerar samt bättre förstå hur klimatet på lägre breddgrader hänger ihop med det regionala klimatet i Arktis.

De utvalda kandidaterna kommer att fokusera på en av två aspekter på det Arktiska klimatsystemet:

 1.  Storskalig atmosfärsdynamik och transport av fukt och värme till Arktis;
 2.  Energibudgeten vid ytan, dvs där hav, havsis och atmosfär möts. Forskningsverktyg kommer kunna vara analyser av in-situ observationer, klimatmodellering, analyser av fjärrinstrument eller återanalyser etc.

De utvalada kandidaterna kommer att arbeta inom ett tvärvetenskapligt projekt "Arctic Climate Across Scales (ACAS)". ACAS är ett sammarbete mellan Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och Meteorologiska Institutionen finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, www.wallenberg.com/kaw/nya-satt-att-mata-ska-ge-battre-klimatmodeller.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För utbildning på forskarnivå inom ämnet meteorologi gäller särskild behörighet enligt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ”Atmosfärvetenskap och Oceanografi”. För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på:www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Professor Gunilla Svensson, gunilla@misu.su.se eller Professor Rodrigo Caballero, rodrigo@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3058&rmlang=SE.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Liknande jobb

Liknande jobb