Internrevisor till Skatteverket i Solna

Rekryterare
Plats
Solna (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 18 april 2017
Stängs
den 8 maj 2017
Ref:
13257-131 155671-17
Kontakta
Ann-Katrin Harringer
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Internrevisor, Internrevisionsenheten Solna

Solna

Ref: 13257-131 155671-17

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos oss.

Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.

Internrevision – en profession som leder framåt på ett offensivt, hjälpsamt och pålitligt sätt

Skatteverket söker nu internrevisorer till huvudkontoret i Solna. Vi söker i första hand en revisor för en tillsvidareanställning, men det kan bli aktuellt med ytterligare en tjänst för ett tidsbegränsat vikariat på max sex månader under 2017 med möjlighet till en tillsvidareanställning.

Internrevisionen vid Skatteverket finns på huvudkontoret i Solna och ansvarar för att revidera all verksamhet som Skatteverket bedriver och ansvarar för. Skatteverket har 10 370 anställda, och den totala skatteuppbörden ligger på ca 1 936,2 mdkr. Organisationen består av huvudkontor samt sju regioner som sköter den operativa verksamheten.

Internrevisionen är organisatoriskt fristående från den operativa verksamheten och är administrativt placerad under generaldirektören. Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till generaldirektören som också fattar beslut om åtgärder utifrån de rekommendationer som har lämnats. Funktionen består av chef, fem revisorer och assistent/controller.

Dina arbetsuppgifter som internrevisor 
innebär att föreslå förbättringar med syftet att hjälpa organisationen att nå sina mål. Det gör vi genom att granska effektiviteten i verksamhetsstyrningen dvs. hur verksamheten planeras, styrs, följs upp och rapporteras samt genom att granska hur lagar och regler följs. Arbetet innehåller även en rådgivande roll i frågor om intern styrning och kontroll.

Vi ställer höga krav på tydlig redovisning av problembilder och väl avvägda förslag till förbättringar. Vi jobbar efter en tydlig metodik baserad på svensk lag och internationell standard för internrevisionsarbete. Arbetet förutsätter ett stort intresse för både människor och processer och ett brinnande intresse för styrningsfrågor.

Vi erbjuder dig en arbetsplats

 • med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter
 • som är till nytta för medborgare och företag
 • med öppenhet, respekt, gott bemötande och mångfald
 • som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling
 • med en god balans mellan arbete och fritid.

Vi söker dig som

 • har en relevant högskoleexamen
 • har några års erfarenhet av antingen internrevision, externrevision, IT-revision eller annat utredningsarbete
 • har god analytisk förmåga
 • har god pedagogisk förmåga
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift
 • är engagerad och ansvarstagande

Det är meriterande om du är certifierad internrevisor (CIA), certifierad IT-revisor (CISA), certified government auditing professional (CGAP) eller har annan relevant certifiering. 

Du ska också uppfylla kriterierna i Skatteverkets medarbetarpolicy.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Skatteverket tillämpar provanställning i sex månader för tillsvidareanställningar.

Välkommen med din ansökan till oss!

Vill du veta mer om Skatteverkets rekryteringsprocess?

Skatteverket använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Inom detta väljer vi vilka kanaler vi ska använda för att nå intresserade med vår annonsering. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller -försäljare.

Kontaktpersoner
Ann-Katrin Harringer
internrevisionschef
070-33 55 027

Emma Andersson
internrevisor
076 725 29 35

Thomas Larsson
HR-konsult
010-573 52 72

Eva Eriksson
facklig kontaktperson Saco
010-574 84 74

Viking Hermén
facklig kontaktperson ST
010-574 80 13

Ansök senast 2017-05-08.

Liknande jobb

Liknande jobb