Bibliotekschef till Upplands Väsby kommun

Plats
Upplands Väsby (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 19 april 2017
Stängs
den 19 maj 2017
Kontakta
Krister Widström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

ViewAdvertisementImage

Bibliotekschef till Upplands Väsby  
Upplands Väsby växer och är mitt i ett spännande utvecklingsskede där den moderna småstaden byggs. Kommunen är en arbetsplats som attraherar nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och investering för framtiden.  

Kultur- och Fritidskontoret  
Kultur- och fritidskontoret ansvarar bland annat för att främja kulturliv, föreningsliv och fritidssysselsättning för kommuninvånarna. Vi svarar under kultur- och fritidsnämnden och arbetar i nära samarbete med andra aktörer, kommunkontor och politiker. Kultur- och fritidskontoret är i en stark tillväxtfas med nya spännande verksamheter. Chefer och medarbetare har goda möjligheter till fortbildning, personlig utveckling i sina yrkesroller och utrymme för initiativrikedom och kreativitet. Vår syn på arbetssätt bygger på frihet under ansvar.  

Vår bibliotekschef har gått vidare mot nya utmaningar och vi söker därför en bibliotekschef som kan fortsätta att utveckla biblioteksverksamheten i Upplands Väsby kommun.  

Bibliotekschefen ansvarar för kommunens folkbibliotek och leder ett dussintal kompetenta och engagerade medarbetare. Kommunens bibliotek är beläget i Messingen, ett kultur- och utbildningshus i hjärtat av Upplands Väsby, alldeles intill bussar och pendeltågsstation. Verksamheten styrs av bibliotekslag och kultur- och fritidsnämndens uttalade målsättningar, med särskilt fokus på bland annat målgruppen barn och unga, integrationsfrämjande, tillgänglighet och det goda bemötandet. Upplands Väsby kommuns biblioteksplan utgör en grundstomme i uppdraget. Som bibliotekschef ingår du i kultur- och fritidskontorets chefsgrupp och är delaktig i hela nämndens och kontorets utveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:  

 • Fullt chefsansvar för folkbiblioteket i Upplands Väsby kommun.  
 • Säkerställa bibliotekets roll som angelägen mötesplats, och vara en tydlig medpart i den omfattande samhällsutvecklingen som sker i kommunen.  
 • Tillsammans med medarbetare och andra aktörer verka för läsfrämjande och det livslånga lärandet.  
 • Verka för en kontinuerlig utveckling av biblioteksverksamheten i kommunen i syfte att ligga i framkant avseende arbetsmetoder, digitalisering, tillgänglighet och medieutbud.  
 • Skapa och delta i forum, nätverk och samarbeten med såväl andra kontor inom kommunen som föreningsliv, myndigheter och andra aktörer med liknande intressen.  
 • Aktivt bidra till och stötta hela kultur- och fritidskontorets utveckling tillsammans med övriga chefer och medarbetare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:  

 • Har erfarenhet av ledarskap, med ansvar för bland annat löpande verksamhet, personal, budget, facklig samverkan och arbetsmiljö.  
 • Har omfattande erfarenhet från folkbiblioteksområdet.  
 • Har erfarenhet av chefsansvar från en politiskt styrd organisation.  
 • Har högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, kulturvetenskap eller annat relevant ämne.  
 • Har erfarenhet av medborgardialoger eller andra former för demokratisk delaktighet.  

Personliga egenskaper

Vi söker dig som:  

 • Har en mycket god social förmåga och en tilltro till att samarbete med andra är en viktig framgångsfaktor.  
 • Har en lyhörd och ödmjuk ledarstil som möjliggör för människor omkring dig att växa i sina yrkesroller, samt en förmåga att skapa delaktighet bland medarbetare.  
 • Har ett ledarskap som präglas av tydlighet, beslutsamhet och god organisationsförmåga, där ramverk, roller och uppdrag kommuniceras framgångsrikt till och från medarbetare.  
 • Delar kontorets syn på frihet under ansvar som en viktig del i att skapa en god kultur för kreativitet, utveckling och delaktighet.  

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Fackliga företrädare  
Nås via kommunens växel, tfn 08-590 970 00  

Kontaktperson  
Krister Widström, kultur- och fritidschef, 08-590 977 10  

Välkommen med din ansökan   

Mångfald 
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Finskt förvaltningsområde 
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. 
Informera därför gärna om du är finskspråkig. 

Annonssäljare m.fl. 
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb