Enhetschef till Österåkers kommun

Plats
Åkersberga, Österåker
Annonserat
den 28 april 2017
Stängs
den 28 maj 2017
Ref:
20424
Kontakta
Kari Karvonen
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Engagerad Enhetschef

30 minuter utanför Stockholm ligger Österåker med centralorten Åkersberga. I Österåkers kommun arbetar 2000 personer med Sveriges viktigaste jobb. Det gör vi genom högt ställda mål såsom; bästa skolan i länet, högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade, professionell kommunal service och gott bemötande, ekonomi i balans, en trygg miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Vi har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Du som arbetar hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker en engagerad Enhetschef till vårt omvårdnadsboende för äldre samt vår verksamhet för hälso och sjukvårdsinsatser inom området för funktionshinder. Enheten Solskiftets äldreboende ligger ett par kilometer från Åkersberga centrum i trevliga lokaler i markplan med direkt anslutning till trädgård. Enheten består av två verksamheter:

 • Hälso-och sjukvårdsenheten (HSE) som bedriver den kommunala hälsa-och sjukvården inom området funktionshinder vuxna
 • Ett omvårdnadsboende (Solskiftets äldreboende) som består av 36 lägenheter för permanent boende. I nuläget bemannas denna verksamhet med ca 50 vårdbiträden samt undersköterskor med stöd av HSL-funktioner.

Arbetsbeskrivning
I din roll som enhetschef driver och utvecklar du verksamheterna med fokus på kundens behov och uppdragets krav i övrigt. Du är en synlig ledare som tar tillvara på alla medarbetares kompetens så att ni tillsammans skapar förutsättningar för varje kunds välbefinnande.

Du har fullt ansvar för personal och budget samt verksamheternas drift. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • utveckla och följa upp din enhets systematiska kvalitetsarbete
 • aktivt verka för en god ekonomisk hushållning och en budget i balans genom budgetarbete, prognos och uppföljningsarbetet av din enhets ekonomi
 • arbeta med och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt se till att de för dig, i övrigt, delegerade arbetsmiljöuppgifterna fullföljs på din enhet
 • följa upp och utveckla dina medarbetares kompetensbehov
 • Du ingår i vård- och omsorgsområdets chefsgrupp som arbetar med kvalitetsutveckling, verksamhetsdrift och arbetsmiljö. Samtliga chefer inom Vård- och omsorg har även beredskap för hela verksamhetsområdet ca 4-5 veckor om året. 

Kvalifikationer

 • Utbildning på högskolenivå som legitimerad sjuksköterska, socionom eller motsvarande är ett krav
 • Minst tre års erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg i ledande ställning är ett krav
 • Dokumenterad ledarskapsutbildning kan vara meriterande
 • Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och digitala system kan vara meriterande
 • Erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorgen kan vara meriterande
 • Erfarenhet av ledarskap inom kommunal verksamhet kan vara meriterande

Dina goda ledaregenskaper och kompetenser gör dig smidig i ditt samarbete med andra människor. Du är självgående och flexibel och motiverar och coachar dina medarbetare både i det dagliga arbetet men också då det gäller utveckling och förändring. Du har en personlig mognad som gör dig trygg och stabil. Du vill att alla är delaktiga och engagerade och därför är du tydlig i din kommunikation. I stressade situationer behåller du ditt lugn och litar på ditt omdöme och gör korrekta avvägningar, prioriteringar och gränsdragningar. Din inställning är att det ska vara trevligt och roligt att arbeta och därför är det viktigt för dig att gemensamt med dina medarbetare skapa de rätta förutsättningarna för en god arbetsmiljö.

Vi lägger mycket stor vikt vid dina ledaregenskaper vilka ska styrkas genom tre referenser varav minst en referens är/har varit en direkt underställd inom kommunals avtalsområde. 

Anställningen
Tillsvidare heltidstjänst, provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Österåker är en skärgårdskommun i stark tillväxt och utveckling, en av landets snabbast växande kommuner. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen genom fritidsboende och turister. Nyföretagandet är starkt och arbetslösheten mycket låg. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med vattenkontakt. Flera spännande bostadsområden byggs och permanentboende i skärgården lockar allt fler. Österåker samarbetar med andra kommuner för att möta den ökade tillväxten, genom en gemensam vision att skapa 50 000 nya arbetstillfällen. För mer information se även osteraker.se

Frågor och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive, kontakta gärna chefsrekryteringskonsulterna Kari Karvonen 070-377 6961 eller Louise Harrysson 073- 059 8241 för frågor.

Sista ansökningsdag är 2017-05-28

Liknande jobb

Liknande jobb