Postdoktor i molekylär mikrobiologi till Örebro universitet

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 2 maj 2017
Stängs
den 22 maj 2017
Ref:
PAR 2017/182
Kontakta
Joakim Larsson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Postdoktor i molekylär mikrobiologi

Diarienummer:
PAR 2017/182

Arbetsform:
Tidsbegränsad anställning

Placering:
Inst för biomedicin

Sista ansökningsdag:
2017-05-22

Anställningens längd: 2 år. Omfattning 100%

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningen är en heltidsanställning under 24 månader. Anställningen är knuten till Joakim Larssons forskargrupp vid avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Gruppens forskningsfokus rör resistensutveckling mot antibiotika, särskilt betydelsen av den yttre miljön. Forskargruppen består idag av 1 professor, 2 docenter, 10 postdoktorer, 4 doktorander, 1 biomedicinsk analytiker, 2 läkare, 1 amanuens samt examensarbetare. Larsson leder också Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs Universitet (CARe; www.care.gu.se). Därutöver finns mycket täta samarbeten med flera andra universitet, nationellt och internationellt. Forskningen är av interdisciplinär karaktär och har omfattande stöd från bland annat Vetenskapsrådet och Formas.

Ämne
Molekylär mikrobiologi

Ämnesbeskrivning
De flesta resistensgener som orsakar problem i vården i dag förefaller ha sitt ursprung i ofarliga miljöbakterier. Vår grupp studerar drivkrafterna bakom denna utveckling, särskilt hur låga halter av antibiotika kan påverka processer såsom mobilisering av resistensgener, mutationshastighet, horisontell genöverföring, selektion och transmission av resistens mellan miljöer. I några delprojekt studerar vi det evolutionära sambanden mellan resistensgener i miljöbakterier och patogener, samt söker efter nya former av resistens i olika miljöer med såväl bioinformatiska metoder som med olika storskaliga funktionella analyser. En kunskap kring vilka resistensfaktorer vården kan komma att möta i morgon är värdefull för att snabbt kunna hantera nya hot. Vi har nu genererat ett stort antal kandidatgener bland vilka vi redan funnit en rad helt nya mobila resistensgener med låg eller ingen uppenbar likhet med kända resistensgener. Vi söker därför en postdoktor som vill ta sig an uppgiften att karakterisera dessa resistensgens-kandidater.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas genomföra studier som syftar till att undersöka funktion, ursprung, reglering, uttryck och mobilitet hos gener som vi har identifierat som potentiella antibiotika-resistensgener. Arbetet kan också omfatta andra aspekter kring utveckling, förekomst och spridning av antibiotikaresistens inom andra pågående projekt i gruppen (se http://biomedicine.gu.se/ominst/avd/infektion/forskare/joakim_larsson). Arbetet förväntas omfatta bakterieodling, resistensbestämmning, genexpressionsstudier i bakterier, olika metoder inom rekombinant DNA-teknologi såsom vektorkonstruktion, kloning och konstitutiv och inducerbar expression av främmande proteiner i Escherichia coli, protein-taggning, gen-knockout, invers-PCR, RT-PCR, qRT-PCR, epic-PCR, bioinformatisk analys av DNA-sekvens data genererad med olika tekniker, proteinrening, studier av protein-protein interaktioner, transmissions-elektron-mikroskopi m m. Det ingår i arbetsuppgifterna att författa/medförfatta vetenskapliga publikationer, presentera forskning vid internationella vetenskapliga konferenser samt delta i institutionens undervisning i omfattning upp till 15% av heltid.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som vid sista ansökningsdag innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än 3 år räknat från sista ansökningsdag.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrund
Doktorsexamen i relevant område, excellent vetenskaplig produktion inom relevant område i relation till den tid som gått sedan doktorsexamen avlades, hög självständighet inklusive erfarenhet av praktiskt laborativt molekylärbiologiskt arbete med ovanstående metoder, erfarenhet av antibiotikaresistensforskning, excellent kommunikativ förmåga, särskilt med avseende på att uttrycka sig vetenskapligt i skriftligt och muntligt på engelska, ett utvecklat vetenskapligt kritisk förhållningssätt, en kompetens som kompletterar övriga gruppmedlemmars, tidigare erfarenhet från arbete på olika lab, förmåga att arbeta framgångsrikt i grupp samt undervisningserfarenhet är meriterande.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Kontaktuppgifter för anställningen
Upplysningar om anställningen lämnas av Joakim Larsson, professor, joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten

- CV som inkluderar vetenskapliga publikationer

- Kopia på bevis för doktorsexamen

- Två referenser med kontaktuppgifter

Ansökan ska vara inkommen senast: 2017-05-22

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Ansök

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid. Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.