Enhetschef för rättsenheten till Säkerhetspolisen

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 4 maj 2017
Stängs
den 24 maj 2017
Ref:
2017-10078
Kontakta
Per Lagerud
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Enhetschef för rättsenheten

Till rättsenheten söks nu en enhetschef, tillika biträdande chefsjurist, som ska leda arbetet vid rättsenheten.
Ref.nr 2017-10078
Sista ansökningsdag: 24 maj 2017

Rättsenheten stödjer såväl Säkerhetspolisens ledning som den löpande verksamheten och bidrar till att säkerställa att myndighetens arbete bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert, effektivt och etiskt riktigt sätt. Rättsenheten består idag av 12 jurister och en administratör. Enheten är organisatoriskt placerad direkt under myndighetens chefsjurist.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära att;

 • Bidra till att myndighetens verksamhet bedrivs och utvecklas på ett rättssäkert och effektivt sätt
 • Utveckla och styra verksamheten vid enheten utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att optimera enhetens och hela verksamhetens förmåga att nå olika mål
 • Säkerställa att det finns arbetsformer som innebär att slutlig kvalitetssäkring av kvalificerade juridiska frågor sker vid rättsenheten
 • Säkerställa att alla medarbetare vet vad syftet med verksamheten är och på vilket sätt uppdraget ska lösas, dvs. att enskilda medarbetare kan sätta sin uppgift i ett större sammanhang
 • Stödja, motivera och entusiasmera medarbetarna vid enheten
 • Säkerställa att juridiska bedömningar av hög kvalitet tas fram i rätt tid och att dessa kan tjäna som ett effektivt stöd för verksamheten
 • Driva och bevaka författningsfrågor
 • Samverka internt och externt för att nå kvalitativa och konstruktiva lösningar som gynnar helheten
 • Ingå i interna styrgrupper för utvecklingsprojekt, i vilka rättsliga frågor har en framträdande roll

Ansvarsområden

Dina ansvarsområden kommer främst att innebära;

 • Leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten vid enheten
 • Arbetsgivaransvar för medarbetarna vid enheten
 • Budgetansvar
 • Processansvar för tillsyns-, skadestånds-, styrdokuments- och remissprocesserna
 • Företräda myndigheten internt och externt
 • Träda i chefsjuristens ställe då denne inte är i tjänst

Erfarenhet och kompetens

Krav
För tjänsten krävs att du har:

 • Jur. kand. eller motsvarande examen
 • Flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, departement eller annan myndighet
 • Mycket goda ledaregenskaper
 • Mycket god kommunikativ förmåga
 • Mycket god analytisk förmåga, innefattande förmåga att ta fram juridiska bedömningar och liknande av hög kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv
 • Mycket god administrativ förmåga för att klara tjänstens personal-, budget- och verksamhetsansvar
 • Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Chefs- eller annan ledarerfarenhet
 • Erfarenhet av utvecklings- eller förändringsarbete på strategisk nivå
 • Erfarenhet av föreskrifts- eller styrdokumentsarbete
 • Erfarenhet av den rättsliga regleringen på Säkerhetspolisens område eller närliggande områden

Egenskaper
Vi förväntar oss att du utövar ett balanserat chefs- och ledarskap i enlighet med vår chefs- och ledarpolicy.

Vi fäster stor vikt vid ett antal egenskaper och förhållningssätt för att du ska passa för tjänsten.

 • Du är proaktiv, lösningsorienterad, analytisk och lyhörd för verksamhetens behov
 • Du är engagerad och möter andra med prestigelöshet, respekt och omtanke
 • Du har en helhetssyn på verksamheten
 • Du har ett konsultativt och pragmatiskt förhållningssätt, där alternativa vägar pekas ut och rekommendation om lämpligaste vägval ges
 • Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
 • Du inger förtroende och har hög integritet

Säkerhetspolisen som arbetsplats
Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen.

Vi har närmare 1 100 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna det öppna och demokratiska samhället. Huvudkontoret ligger i Solna med verksamhet över hela landet. Läs mer om Säkerhetspolisen på vår webb och i vår årsbok.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas under sex månader. Vi tillämpar individuell lönesättning. Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning vid Säkerhetspolisen är placerad i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänt resultat efter säkerhetsprövning med registerkontroll som kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Preliminär anställningsstart är vecka 40.

Friskvård och hälsa
Säkerhetspolisen erbjuder goda möjligheter till friskvård i våra egna träningslokaler där både individuell träning och gruppträning erbjuds. Vi eftersträvar att våra medarbetare har bra balans mellan arbete och privatliv.

Information
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att ringa nuvarande innehavare av tjänsten enhetschef, 010-568 72 84, eller chefsjuristen Per Lagerud, 010-568 80 67. För information om rekryteringsprocessen, HR-enheten, tfn 010-568 70 06.

Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 84 79, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester som en del i processen.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.

I den här rekryteringen har vi redan gjort vårt val av annonseringskanaler.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt ifyllt försättsblad. Försättsbladet finner du härPDF (pdf, 562.4 kB) (OBS! Måste sparas om innan den bifogas ansökan). Samtliga handlingar ska vara i PDF- eller Wordformat.

I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav. Märk din ansökan med ref nr 2017-10078. Om du skickar e-post, ange även ref nr i ämnesraden.

Via e-post: sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se

eller via post:

Säkerhetspolisen
Registratorsexpeditionen
Box 12312
102 28 Stockholm

Observera att ansökan inklusive bilagor ska skickas direkt till oss och inte via någon länk.

Ansökan ska ha kommit in senast den 24 maj 2017.

Liknande jobb

Liknande jobb