Museichef till Armémuseum i Stockholm

Rekryterare
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 8 maj 2017
Stängs
den 26 maj 2017
Ref:
154:1-2.3.9/17
Kontakta
Helene Rånlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ledig anställning

MUSEICHEF

Med placering vid Armémuseum.

Diarienummer: 154:1-2.3.9/17

Organisation
SFHM är en statlig myndighet under Kulturdepartementet som har till uppgift att sprida kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. I SFHM ingår Armémuseum, Flygvapenmuseum, kansliet för Sveriges militärhistoriska arv, en stab för myndighetsövergripande frågor samt Försvarets traditionsnämnd. Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Stockholm och Linköping och har ungefär 80 anställda. Den 1 juni 2017 tillträder Magnus Hagberg som överintendent och chef för myndigheten. Här kan du läsa mer om myndigheten SFHM.

Armémuseum i centrala Stockholm skildrar Sveriges historia från 1500-tal till nutid med fokus på hur människor har levt och påverkats av krig och fred under olika tidsperioder. Museet har ungefär 120 000 besökare varje år och har skolklasser som en viktig målgrupp. Samlingarna består av över 100 000 föremål, från medeltid fram till idag. I arkiv och bibliotek finns stora samlingar av bilder, dokument och tryck tillgängliga. Arbetet med att digitalt tillgängliggöra samlingarna är i fokus. Verksamheten innehåller även en museibutik och konferenslokaler. I museibyggnaden drivs en restaurangverksamhet. För mer information om museet: www.armemuseum.se.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker en chef som vill leda, styra och vidareutveckla Armémuseums verksamhet. Prioriterade verksamhetsutvecklingsfrågor de närmaste åren är den fortsatta digitaliseringen av kulturarvet, tillgänglighet och att nå nya och fler besökare utifrån ett inkluderande synsätt.

Som museichef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och arbetsgivarfrågor. Museet består av två enheter med sammanlagt cirka 30 medarbetare. Till ditt stöd finns två enhetschefer som ansvarar för enheten för pedagogik och produktion respektive enheten för fakta och föremål.

Du ansvarar för museets strategiska inriktning och leder verksamheten mot uppsatta mål genom att ge tydliga förutsättningar och ramar för en kontinuerlig utveckling. Det innebär bland annat att du säkerställer att myndighetens resurser används på ett effektivt sätt och att kompetens, kreativitet och drivkrafter hos medarbetare tillvaratas och utvecklas.

Delaktighet och samarbete är kännetecknande för ditt ledarskap. 
Som del av myndighetens ledning bidrar du aktivt utifrån ett strategiskt perspektiv till att utveckla dess verksamheter som helhet, då en helhetssyn på SFHM:s verksamhetsuppdrag krävs såväl internt som i externa sammanhang.

En viktig del i din chefsroll är att företräda Armémuseums varumärke nationellt och internationellt. Ditt uppdrag är att tillsammans med medarbetarna finna och skapa vägar att nå ut och förmedla ämnet försvarshistoria på sätt som är relevant och aktuellt för olika målgrupper och att initiera olika samarbeten med olika aktörer. Utöver den kunskapsuppbyggnad som sker genom den publika verksamheten handlar museets uppdrag även om att bidra till fördjupad kunskap och forskning inom ämnesområdet.

Utbildningsbakgrund
Akademisk examen med relevant inriktning där historia ingår.

Kunskaper och erfarenheter
För att lyckas i rollen krävs chefs- och ledarerfarenhet med budget- och personalansvar från offentlig verksamhet. Vidare krävs flerårig erfarenhet av museiverksamhet eller annan publik verksamhet och även erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Uppdraget kräver även mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och motsvarande god förmåga på engelska.

Att ha lett andra chefer är meriterande liksom erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor och tillgänglighetsfrågor.

Personliga kompetenser
Vi söker dig som är trygg i din roll som arbetsgivarföreträdare och ledare och har mycket god förmåga att kommunicera och skapa förutsättningar för god delaktighet. Du planerar i förväg och gör tydliga prioriteringar samtidigt som du vid behov är flexibel och anpassar dig efter ändrade förutsättningar.

Som chef tar du ansvar för det gemensamma resultatet för att organisationen som helhet ska uppnå sina mål. Du tar även ansvar för att göra den verksamhet du leder, dess behov och förutsättningar, tydliga i ledningens strategiska arbete. På ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt samarbetar du med alla delar av organisationen och bidrar i olika typer av projekt. Du är tydlig, lyhörd och smidig och har en god förmåga att upprätthålla nätverk inom och utom din egen profession.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande som avdelningschef i fyra år varefter omprövning sker. Vi tillämpar provanställning i sex månader.
Heltid. Lön efter överenskommelse. Tillträde 1 januari 2018.

Frågor
Frågor om anställningen besvaras av Helene Rånlund, stabschef och vikarierande överintendent t.o.m. 31 maj 2017, telefon 08-51 95 63 89.

Fackliga företrädare
Johanna Larsell, Saco-S 08-51 95 63 78, johanna.larsell@armemuseum.se
Olle Westerberg, Seko 08-51 95 63 24, olle.westerberg@armemuseum.se

Ansökning
Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 26 maj 2017 via mail genom att du klickar på "Ansök-knappen".

Ange diarienummer 154:1-2.3.9/17.

Ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Liknande jobb

Liknande jobb