Handläggare systematiskt informationssäkerhetsarbete till MSB

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 9 maj 2017
Stängs
den 22 maj 2017
Ref:
2017/62
Kontakta
Margareta Palmqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Handläggare systematiskt informationssäkerhetsarbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten ska även arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur samt utveckla samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. I detta ingår även att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och operativ it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. MSB utfärdar dessutom föreskrifter om hur statliga myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet, kryptoberedskap och it-incidentrapportering. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av ca 55 medarbetare. Det finns fyra enheter inom verksamheten. Tjänsten är placerad på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdelningens ansvarsområden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen ansvarar för framtagande av nationell risk och förmågebedömning, som underlag för inriktning och utveckling av samhällsskydd och beredskap.

Dina arbetsuppgifter
Som handläggare ska du delta i arbetet med att stödja och samordna samhällets informations­säkerhet och då särskilt i frågor rörande förebyggande informationssäkerhetsarbete. Du samverkar och kommunicerar med offentlig och privat sektor i syfte att stödja dessa aktörers systematiska informationssäkerhetsarbete. I arbetet ingår även att genomföra utrednings- och analysuppdrag inom ramen för enhetens verksamhet samt att utveckla, kommunicera och följa upp olika former av stöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete och som kan användas av offentlig och privat sektor. Enheten ansvarar även för att samordna flera samarbetsfora. Omvärldsförändringar inom området kräver ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att du får vara beredd på omprioriteringar av arbetsuppgifter inom enheten. Resor inom landet ingår i arbetet.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom informationssäkerhet eller relevant arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete, ledningssystem (ISO/IEC standarderna 27001 och 27002) och verksamhetsutveckling. Du har även erfarenhet av ledning och styrning av ledning av verksamhet samt god kunskap om svensk statsförvaltning. Du har kunskap om förutsättningarna med att arbeta med LIS och förändringsarbete. Du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och gärna även på engelska. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogisk verksamhet såsom att ta fram utbildningsmaterial, vägleda verksamheter, genomföra utbildningar, hålla föredrag. Även erfarenhet av strategisk kommunikation och ledningssystem för kvalitet är meriterande. 

Som person är du analytisk, pedagogisk, prestigelös och intresserad av att utveckla både de praktiska och teoretiska förutsättningarna för samhällets informationssäkerhetsarbete och du har en god förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är dessutom noggrann samt planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga och är bekväm i att prata inför åhörare. Du behöver samtidigt kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara drivande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. 

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Tjänsten är tillsvidare med placering i Stockholm. MSB tillämpar provanställning. För anställning krävs svenskt medborgarskap. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Margareta Palmqvist. Fackliga företrädare är Cindy Sturesson SACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. 

Din ansökan
ska vara inkommen till MSB senast den 22 maj 2017, märkt med referensnummer 2017/62. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2017/62
Publicerat: 2017-05-05
Sista ansökningsdag: 2017-05-22

Liknande jobb

Liknande jobb