Handläggare informations- och cybersäkerhet med inriktning tekniskt stöd till MSB

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 9 maj 2017
Stängs
den 22 maj 2017
Ref:
2017/65
Kontakta
Åke Holmgren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Handläggare informations- och cybersäkerhet med inriktning tekniskt stöd

Myndigheten för samhällskydd och beredskap
MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

MSB ska stödja och samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet, samt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen. Myndigheten ska även arbeta med skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur samt utveckla samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. I detta ingår även att vara Sveriges kontaktpunkt för skydd av europeisk kritisk infrastruktur enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/114/EG. Myndigheten arbetar med förebyggande informationssäkerhetsarbete och operativ it-incidenthantering, samt ansvarar för att sammanställa en helhetsbild och lägesbedömningar på informationssäkerhetsområdet. MSB utfärdar dessutom föreskrifter om hur statliga myndigheter ska arbeta med informationssäkerhet, kryptoberedskap och it-incidentrapportering. Myndigheten har även särskilda uppgifter inom medieberedskap och signalskydd.

Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet består av ca 55 medarbetare. Det finns fyra enheter inom verksamheten. Tjänsten är placerad på enheten för skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet. Verksamheten utgör tillsammans med fyra enheter avdelningen för utveckling av samhällsskydd. Avdelningens ansvarsområden omfattar kunskapsutveckling, samverkan och planering, brand- och olycksförebyggande arbete, säker hantering av farliga ämnen samt cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Avdelningen ansvarar för framtagande av nationell risk och förmågebedömning, som underlag för inriktning och utveckling av samhällsskydd och beredskap. 

Dina arbetsuppgifter
Som handläggare ska arbeta med systemsäkerhet/it-säkerhet och förvaltning av tekniska stödsystem. Som handläggare tekniskt stöd har du en central roll när det gäller verksamhetens tekniska utrustning.

Vi söker dig som har ett stort allmänt teknikintresse och som har god förståelse för olika typer av tekniska system. Du ska vara redo för att självständigt ta ansvar, och driva uppgifter inom ditt arbetsområde.

Utöver dina huvudsakliga arbetsuppgifter ska du vara beredd att bidra till det löpande arbetet inom enheten och verksamheten, samt myndigheten i stort.

Din kompetensprofil
Vi söker dig som har en grundläggande teknisk utbildning inom ett relevant område. Utbildningen behöver inte vara på högskolenivå, men om du inte har en sådan utbildning krävs en dokumenterad erfarenhet av arbete med systemsäkerhet/it-säkerhet på minst fem år. 

Du ska ha erfarenhet av att arbeta praktiskt med säkerhetsfrågor och du behöver främst ha god kunskap om it-säkerhet. I det senare ligger t ex kunskap om härdning av it-miljöer och tekniska säkerhetsgranskningar. Vidare bör du ha kunskap om drift av nätverk och it-system med höga drifts- och säkerhetskrav. Till detta kommer att du ska ha kunskap om förvaltning av virtualiserade Windows- och Linuxmiljöer.

Kunskaper om säkra kryptografiska funktioner (signalskydd) är meriterande. Vidare är kunskap om PKI-lösningar, härdning av operativsystem, terminalserverlösningar och Ansible även meriterande.

Du ska ha förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och gärna engelska, till exempel kunna skriva kortare rapporter. Eftersom vi till stor del arbetar i projektform är det meriterande om du har erfarenhet av projektarbete.

Som person är du flexibel, serviceinriktad och har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är dessutom noggrann samt planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du behöver samtidigt kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och vara drivande.

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och du behöver ha ett stort praktiskt säkerhetsmedvetande.

MSB arbetar för ökad jämställdhet och likabehandling, såväl internt som gentemot medborgarna. Det krävs ett aktivt arbete för ett samhälle utan diskriminering. Därför är det viktigt för oss att alla inom MSB bidrar och är delaktiga i vår strävan.

Övrigt
Tjänsten är placerad i Stockholm. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att göras. För anställning krävs svenskt medborgarskap.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta enhetschef Åke Holmgren. Facklig företrädare är Cindy Sturesson SACO, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 22 maj 2017, märkt med referensnummer 2017/65. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Tillträde: enligt överenskommelse
Löneform: månadslön
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Referensnummer: 2017/65
Sista ansökningsdag: 2017-05-22

Liknande jobb

Liknande jobb