Regeringen söker generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån SCB

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 15 maj 2017
Stängs
den 2 juni 2017
Ref:
Fi/2017/02191/SFÖ
Kontakta
 Annelie Roswall Ljunggren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån

Örebro

Statistiska centralbyråns (SCB) huvudsakliga uppgifter är att utveckla, framställa och sprida officiell statistik och annan statlig statistik samt att samordna systemet för den officiella statistiken. Inom ramen för sin statistikverksamhet får myndigheten bedriva uppdragsverksamhet.

Myndighetens EU-arbete är omfattande, med deltagande i över 100 arbetsgrupper. Myndigheten arbetar också inom FN, OECD, det nordiska samarbetet och genom internationellt biståndssamarbete. Generaldirektören är Sveriges representant i kommittén för det europeiska statistiksystemet.

Myndigheten har cirka 1400 anställda och bedriver sin verksamhet i Örebro och Stockholm. Regeringen har gett SCB i uppdrag att lokalisera myndighetens huvudkontor i Örebro. Omlokaliseringen ska vara genomförd till den 30 april 2018.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • erfarenhet av att leda genom andra chefer och strategiskt utveckla verksamhet inom ramen för mål och ekonomiska ramar,
 • erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete,
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt erfarenhet av den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av internationellt arbete,
 • goda kunskaper i svenska och engelska,
 • akademisk examen.

Du är en beslutsför, drivande och handlingskraftig person med hög integritet. Vidare har du hög analytisk förmåga samt är lösnings- och resultatorienterad.

Du ska också ha förmåga att

 • arbeta strukturerat med hög kvalitetsmedvetenhet,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • samarbeta med andra aktörer inom myndighetens område,
 • kommunicera väl,
 • skapa förutsättningar för en god intern styrning och kontroll samt en effektiv resursanvändning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken. 

Det är meriterande om du har erfarenhet av

 • att utveckla användarperspektivet i verksamheter,
 • kvalificerat arbete med produktion, användning och bearbetning av statistiskt material, inom t.ex. forsknings-, utrednings- och analysverksamhet,
 • att ha arbetat med verksamhet som i betydande omfattning påverkats och utvecklats genom digitaliseringen,
 • internationellt arbete, t.ex. inom EU, OECD eller FN.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Statistiska centralbyrån. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren och departementsråd Jonas Iversen. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08 - 405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 2 juni 2017 till Finansdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi/2017/02191/SFÖ. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb