Chef för familjerättsbyrån i Upplands Väsby kommun

Plats
Upplands Väsby (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 23 maj 2017
Stängs
den 22 juni 2017
Kontakta
Barbro Johansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

CHEF FÖR FAMILJERÄTTSBYRÅN

Chef för familjerättsbyrån 

Arbetsplatsbeskrivning
Familjerättsbyrån arbetar främst med frågor rörande faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge. Avdelningen består av sammanlagt 13 medarbetare; 1 chef, 10 familjerättssekreterare, varav en med uppdrag som 1:e familjerättssekreterare, samt 2 assistenter. Flera av medarbetarna har arbetat länge i verksamheten och erfarenheten är överlag stor. Avdelningen har uppvisat goda resultat i både medarbetarenkät och brukarundersökningar under de senaste åren. Enheten bedriver ett aktivt utvecklingsarbete och satsar på olika preventiva åtgärder.

Avdelningen arbetar gentemot familjerättsnämnden som Upplands Väsby kommun har tillsammans med Sollentuna och Sigtuna kommuner.  

Familjerättsbyrån ingår organisatoriskt i social- och omsorgskontoret som även innefattar individ- och familjeomsorgen, beställaravdelning för äldre och personer med funktionsnedsättning samt den kommunala utföraren Väsby stöd och omsorg.

Arbetsuppgifter 
I arbetet ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera verksamheten mot uppsatta mål. Som Familjerättschef har du ett totalansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Du kommer att vara aktiv i strategiarbetet ¨Attraktiv arbetsgivare¨, ansvara för facklig samverkan samt delta i nätverk både internt och externt. I arbetet ingår även att bereda och föredra ärenden i familjerättsnämnden.  

I chefskapet tar du ett övergripande ansvar för att dina medarbetare är uppdaterade om lagändringar, domar m.m. inom området. I rollen ingår också att ha omvärldsbevakning. 

Kvalifikationer 
Du har akademisk utbildning som socionom eller annan högskoleutbildning som bedöms som likvärdig. Du har erfarenhet från myndighetsutövning inom barn och ungdom eller familjerätt och är kunnig . Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av arbete som chef med personal- och budgetansvar, samt arbete med utveckling av metoder och kvalitet.  

Personlig kompetens 
I din chefsroll är du lyhörd, engagerad och närvarande för att kunna vägleda dina medarbetare samtidigt som du har mod att fatta beslut och hantera komplexa situationer. Du har god analytisk förmåga, kan göra avvägda prioriteringar och har ett intresse av att utveckla verksamheten. 

Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift. 

Mångfald 
Upplands Väsby kommun värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Finskt förvaltningsområde 
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde. 
Informera därför gärna om du är finskspråkig. 

Annonssäljare m.fl. 
Vi har gjort vårt val av annonseringskanaler för denna tjänst och undanber oss därför kontakt med annonssäljare, samt säljare av andra rekryteringsstjänster.

Liknande jobb

Liknande jobb