Myndighetschef vid Motorfordonsbyrån

Plats
Åland (FI)
Lön
4 070,38 – 5 164,69 euro/mån inkl. allmänt tillägg
Annonserat
den 7 juni 2017
Stängs
den 11 augusti 2017
Kontakta
Bengt Karlsson
Anställningsform
Visstid
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Myndighetschef vid Motorfordonsbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst som myndighetschef vid Motorfordonsbyrån.

Tjänsten blir vakant till följd av pensionering och är av formella orsaker tillfällig i väntan på att Landskapslagen (1975:9) om Motorfordonsbyrån revideras. Efter revidering blir tjänsten i den här utformningen ordinarie, varvid den på nytt enligt regelverket måste utlysas. Om du får tjänsten nu och gör ett gott jobb har du mycket goda möjligheter att anställas på den ordinarie tjänsten när den kan besättas.

Motorfordonsbyrån
Den fristående myndigheten Motrofordonsbyrån med lokaler i Möckelö, Jomala kommun, sköter besiktning och registrering av fordon samt utför förarprövning i enlighet med landskapslagen (1975:9) om Motorfordonsbyrån. Myndigheten är självförsörjande och har 16 anställda inom tre funktioner; besiktning, register och förarprövning.

Arbetet som myndighetschef
Som myndighetschef för Motorfordonsbyrån leder du myndigheten och dess utveckling. Du har såväl budget- som personalansvar och fattar själv beslut i personal- och ekonomiska ärenden samt lämnar budgetförslag till regeringen. Personalstyrkan uppgår till 16 personer och budgeten balanserar på inkomster och utgifter om ca 1,3 Meuro.

Du ansvar för planering, fördelning, utveckling och uppföljning av arbetet vid myndigheten och bereder själv ärenden inom verksamhetsområdet för avgörande eller som underlag till landskapsregeringen. Du är länken mellan myndigheten och landskapsregeringen, såväl på politisk- som tjänstemannanivå. En betydande del av din arbetstid går till arbetsledning av din personalstyrka genom rådgivning och stöd. Själv har du stöd av din ledningsgrupp som du leder och utvecklar.

Som myndighetschef ansvarar du för de beslut som fattas i myndigheten och för att kvalitetssäkring och rättssäkerhet upprätthålls. Till din direkta hjälp har du myndighetens jurist och din ledningsgrupp bestående av de ledande tjänstemännen inom funktionerna. Du tillser även att myndighetens programvaror och övrig utrustning är i gott skick och driver de utvecklingsprojekt som behövs för att långsiktigt upprätthålla en god kundservice och fylla de krav som ställs i lagstiftningen. Myndigheten är nu inne i en spännande utvecklingsfas där kraven förändras på myndighetens funktioner, den internationella integreringen utökas och fler och mer avancerade arbetsuppgifter lyfts på myndigheten. Du är väl insatt i det regelverk som styr myndighetens arbete och sköter de kontakter som behövs mot samarbetspartnerns som Ålands polis, Ålands digitala agenda och rikets myndigheter.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, intresse att leda utvecklingsarbete och god förmåga att ta till dig information, strukturera, se helheter och kommunicera. Förtrogenhet med myndighetens verksamhet är positiv, men inte en nödvändigt. Du upprätthåller rättsäkerhet i myndighetsutövningen och kommunicerar framgångsrikt med politisk ledning, media och allmänhet. Vi ser därför att du är driftig, ansvarstagande, välorganiserad, flexibel och har en positiv människosyn samt tycker om att upprätthålla goda kundkontakter. Arbetet kräver samarbetsförmåga och ett gott omdöme samt datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. Då förvaltningen står inför nödvändiga förändringar, ser vi att du är intresserad av att aktivt vilja driva i detta utvecklingsarbete.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen från högskolenivå med lämplig inriktning. Relevant arbets- och ledarerfarenhet och en högre examen är meriterade.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är tillfällig i väntan på att Landskapslagen (1975:9) om Motorfordonsbyrån revideras. Efter revidering blir tjänsten ordinarie, varvid den på nytt enligt regelverket måste utlysas. Om du får tjänsten nu och gör ett gott jobb har du mycket goda möjligheter att anställas på den ordinarie tjänsten när den kan besättas.

Lön
Lön utgår enligt löneklass A27 (för närvarande 4 070,38 – 5 164,69 euro/mån inkl. allmänt tillägg). Löneanspråk kan lämnas.

Ansökan
Ansökningshandlingar med CV ska vara registraturen tillhanda senast 11 augusti 2017 kl. 15:00.

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060        
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som myndighetschef
Närmare information lämnas av trafikinspektör Bengt Karlsson och besiktningsman Tom Latvala vid Motorfordonsbyrån, växel +358 18 525840, e-post fornamn.efternamn@mfb.ax, samt avdelningschef vid Infrastrukturavdelningen Yvonne Österlund, telefon till växel +358 18- 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen