Avdelningscontroller vid infrastrukturavdelningen till Ålands landskapsregering

Plats
Åland (FI)
Annonserat
den 7 juni 2017
Stängs
den 11 augusti 2017
Kontakta
Lilli Paaso
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som Avdelningscontroller vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå.

Vill du ha en nyckelroll i att bygga den nya modernare Infrastrukturavdelningen och i detta arbete hjälpa oss att satsa våra resurser på en effektivare samhällsservice för ålänningarna?

Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete där du sitter i centrum för landskapets intrastruktur- och trafikserviceutveckling. Hur påverkas samhället av en annan trafikservicenivå, vilka effekter har en fast förbindelse, hur slår olika stödsystem på energiproduktionen och vad ger bolagiseringar för samhällsekonomiska konsekvenser? Söker du den här tjänsten har du möjlighet att få en central position i avdelningens arbete med att bli öppnare och tydligare mot medborgarna och vid framtagandet av de underlag som ligger till grund för trafikservice- och infrastrukturutvecklingen inom landskapet.

Infrastrukturavdelningen och dess allmänna byrå
Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem. Avdelningen har drygt 90 anställda och en nettobudget om ca 35 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Till allmänna byrån hör tio tjänstemän som sköter ansökningsärenden enligt trafiklagarna, lagstiftningsärenden, vatten- och vägförrättningsärenden, utvecklingen inom geografiska informationssystem, plan- och byggfrågor, samhällsplaneringsfrågor och el- och energifrågor. Den fristående myndigheten Motorfordonsbyrån med 16 anställda, som bl.a. sköter fordonsregister och -besiktningar inom landskapet, rapporterar mot allmänna byrån, liksom den nystartade Energimyndigheten.

Arbetet som Avdelningscontroller
Som avdelningscontroller har du en strategisk roll genom att ha ansvar för avdelningens arbete med budget, prognoser och ekonomiska analyser samt för att förbättra processer och rutiner för detta. Därtill arbetar du med att kontinuerligt analysera avdelningens ekonomi och verksamhet mot ställda mål och nyckeltal. Du kommer även att vara ansvarig för avdelningens arbete med verksamhetsplanering och -risker och vara ett stöd för ledningsgruppen i arbetet med att förnya och ta fram avdelningens styr- och policydokument. Det är viktigt att du kan analysera och följa upp den finansiella och operativa utvecklingen för att stödja ledningsgruppen. Du behöver ha hög integritet, men samtidigt en prestigelös framtoning, och naturligt ta på dig rollen som ekonomiskt bollplank. I rollen som avdelningscontroller ingår även att kunna identifiera och bidra till ökat fokus på effektiviseringar och kostnadsmedvetenhet. Du arbetar nära avdelningschefen, men är även avdelningens länk till landskapsregeringens centrala ekonomifunktion.

Vi hoppas att din bakgrund och intresse även gör att du kan ta fram eller granska väl grundande ekonomiska och samhällsekonomiska analyser. Dessa analyser behövs för val av infrastrukturprojekt och tjänsteservicenivå vid upphandling i de förstudier och servicenivåanalyser som utförs på Trafikbyrån. Även inom avdelningens nya områden bygg och energi finns behov av analyser av hur exempelvis olika typer av stöd- och styrsystem faller ut på marknaden, vilket nu aktualiseras i högre utsträckning till följd av landskapsregeringens hållbarhetsarbete där avdelningen har en central roll.

Vi söker dig med flerårig erfarenhet från arbete med planering, uppföljning och redovisning, gärna inom offentlig förvaltning. Vi tror att du har en högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi och flera års arbetslivserfarenhet efter studierna. Dina färdigheter och personliga egenskaper är av största vikt. Dina främsta egenskaper är du är självgående och driven med ett proaktivt förhållningssätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och är utvecklingsorienterad och har lätt för att ta egna initiativ. Då arbetet innebär många kontakter är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga. Du har förmågan att göra ekonomisk information begriplig och relevant för ”icke ekonomer” och du kommunicerar på ett rakt, tydligt och enkelt sätt.  För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad och beredd på att hantera omväxlande arbetsuppgifter i tidvis högt tempo under uppsatta tidsramar.

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett intressant, utmanande och utvecklande arbete där du direkt påverkar avdelningens interna och externa arbete och därmed ålänningarna. Du kommer att få ta del av samhällsutvecklingen från insidan och delta där förändringsprocessen sker. Ingen dag kommer att vara den andra lik och snabba korta insatser kommer att varvas med längre utredningar.

Behörighetskrav och kompetensprofil
Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning. Vi tror att du har en god bakgrund inom ekonomi och erfarenhet eller intresse av planering, strukturering, uppföljning och redovisning. Initiativ-, utvecklings- och samarbetsförmåga, lyhördhet och integritet tror vi även är bra egenskaper för tjänsten och god muntlig och skriftlig förmåga på svenska är ett krav.

Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Prövotid kan tillämpas i överenskommelse.

Lön
Lön utgår i löneklass A23 (för närvarande 2 978,12 – 3 769,76 euro/mån inkl. allmänt tillägg).

Ansökan
Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 11 augusti 2017 kl. 15:00.

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering
PB 1060        
AX-22111 MARIEHAMN

Mer information om arbetet som Avdelningscontroller

Närmare information lämnas av byråchef Lilli Paaso och avdelningschef Yvonne Österlund, telefon till växel +358 18 25000, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen