Projektcontroller till D. Carnegie & Co

Rekryterare
Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 9 juni 2017
Stängs
den 27 juni 2017
Kontakta
Ida Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Privat sektor

D. Carnegie & Co (publ) är ett bostadsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter och projekt. Fokus ligger på Stockholmsregionen. Fastighetsbeståndet består av drygt 18 000 lägenheter och cirka 1,4 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta, varav 136 000 kvm kommersiell yta. Företaget förvaltar i egen förvaltning och har en egen beprövad modell för successiv och effektiv renovering av fastigheterna, som gör det möjligt att renovera enskilda lägenheter när dessa blir lediga. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm. 

D. Carnegie & Co har ca 225 anställda och vi finns på 15 orter i Mälardalsområdet. Läs mer om oss på www.dcarnegie.se.


Vi söker en erfaren Projektcontroller

Bolaget äger drygt 18.000 lägenheter och har en betydande renoveringsverksamhet med en årstakt om över 1.000 lägenhetsrenoveringar samt upprustning av beståndets fasader, fönster, tak och balkonger. Utöver renoveringarna arbetar vi för en nyutveckling av byggrätter för att förtäta och öka attraktiviteten i våra områden. Vi startar vår första nyproduktion till hösten.

Som Projektcontroller ansvarar du för det övergripande funktionsansvaret för att säkerställa att ekonomistyrning och uppföljning i våra projekt sker enligt beslutade rutiner och processer. Utöver det innebär rollen även att vara ett stöd till projektutvecklare och projektledare och att ha ett nära samarbete med övriga chefer som är involverade i att driva projekt.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Vara med och skapar processen för månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten 
  • Tillhandahålla kalkyler, nyckeltal och annan ekonomisk data 
  • Ta fram rapporter och hanterar administrationen kring att lägga upp och stänga projekt, projektavslut samt bokslutsarbete 
  • Göra löpande uppföljning av utfallet av projekten utifrån ursprungskalkyl, budget, prognos 
  • Uppföljning av likviditetsprognoser i större investeringsprojekt 
  • Ibland även vara praktiskt involverad i fastighetsvärderingen 
  • Uppföljning av inköp in i projekten 

Du är väl förtrogen med fastighetsekonomiska begrepp och har god förståelse av ekonomisk uppföljning av byggprojekt. Du bör ha arbetat som projektcontroller eller verksamhetscontroller i minst 2 år och vara van vid att arbeta med olika redovisnings- och rapporteringssystem. Du har erfarenhet från fastighetsbranschen med dess speciella redovisnings-, moms- och skatteregler.

Som person är du noggrann, strukturerad, affärsmässig och analytisk.

Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta vår Mark- & Exploateringschef, Ida Bengtsson, 0731 44 63 34 eller vår HR-chef, Marie Persson, 08-522 966 03. 

Din ansökan önskar vi senast den 27 juni via www.dcarnegie.se.

Liknande jobb

Liknande jobb