Ekonomichef till Östgötateatern i Norrköping

Plats
Norrköping (Kommun), Östergötland
Annonserat
den 9 juni 2017
Stängs
den 13 augusti 2017
Kontakta
Kristina Lind
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ekonomichef 

Scenkonstbolaget i Östergötland AB 
I Scenkonstbolaget ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Bolaget har under ett år ca 200 tillsvidareanställda och ca 300 visstidsanställda samt omsätter ca 200 MSEK. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, bildades 2016. Verksamheterna har till uppgift att framföra scenkonst med konstnärlig kvalitet av högsta klass, som ska bibehållas och utvecklas med både spets och bredd för alla åldrar.

Syftet med Scenkonstbolaget är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet.

Uppdrag, roll och ansvar
Scenkonstbolaget har tre enheter, Norrköpings Symfoniorkester, Östgötateatern med ung scen/öst och ett gemensamt verksamhetsstöd som innehåller en ekonomienhet, en HR-enhet och en enhet för lokaler. Då bolaget är nybildat befinner man sig i en spännande utvecklingsfas för att skapa strukturer, system och samarbeten för att på bästa sätt stödja enheterna administrativt. 

Som ekonomichef är du drivande i att bygga upp en väl fungerande ekonomifunktion för hela bolaget. Här har ett inledande arbete gjorts så det finns en grund att bygga vidare på. Bland annat ska ett nytt ekonomisystem implementeras. Du är en av VDs närmaste medarbetare och är en del av ledningsgruppen. Utöver ekonomiarbetet ansvarar du tillsammans med den övriga ledningen för Scenkonstbolagets samlade verksamhet och är ett stöd till bolagets chefer i ekonomifrågor. Du har personalansvar för ekonomienhetens sex medarbetare. 

Du ansvarar för att vidareutveckla och genomföra den ekonomiska planeringen och uppföljningen som finns inom bolaget och genomföra den. Du ansvarar för redovisning/internkontroll och ekonomiska styrprinciper inom Scenkonstbolaget och du ansvarar för bokslut och årsredovisning. Utifrån din yrkesroll ska du ansvara för att såväl de ekonomiska processerna som den ekonomiska informationen är tillförlitlig, korrekt och objektiv samt agera så att förtroende skapas för ekonomiska bedömningar och analyser. Du ansvarar för att styrelsen får korrekta rapporter och kallelser och annat i tid. 

En viktig del är att kommunicera ekonomi på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt för att stödja organisationens chefer i ekonomifrågor samt bidra till måluppfyllelse och en framgångsrik verksamhet. 

Dina övergripande arbetsuppgifter: 

  • leda, utveckla och ansvara för ekonomifunktionen 
  • organisera ekonomifunktionen 
  • ansvara för rapportering; såväl extern, intern som till styrelse och ägare 
  • ansvara för kontakter med bank och revisorer 
  • ansvara för ekonomisk analys och styrning 
  • vara VD:s bollplank och förtrogna 
  • utveckla metoder och rutiner inom ekonomiområdet 
  • ansvara för medelsförvaltningen 

Din profil 
Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete samt erfarenhet som ekonomiansvarig/ekonomichef. Du har goda ledaregenskaper och trivs i rollen som ledare.

Du har erfarenhet och kunskap inom budget- och prognosarbete, redovisning, bokslut och ekonomisk styrning. Du har vana från att ha arbetat med utvecklingsfrågor och förändringsarbete.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Officepaketet och synnerligen goda kunskaper i excel och att du har en god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på både svenska och engelska.

Du gillar att arbeta i en komplex roll där varierande arbetsuppgifter, högt och lågt, strategiskt och operativt, är en naturlig del av din arbetsdag.

Som person har du goda ledaregenskaper och väl utvecklad samarbetsförmåga. Du är strategisk och utvecklingsorienterad, har helhetssyn och kan hantera varierande utmaningar och arbetsuppgifter samtidigt. Du är tydlig i din kommunikation, kan förmedla och omsätta ny kunskap samt är analytisk och strukturerad.

Vi kommer därför lägga stor vikt vid kompetenserna affärsmässighet, planering, resultatorientering, kommunikation och påverkan.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Scenkonstbolaget med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se. Klicka på den röda Ansök-knappen så länkas du direkt till ansökningssidan.

Senaste ansökningsdag är 2017-08-13. Under semesterperioden kommer inget urval att ske utan processen återupptas v. 33. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, kristina.lind@unikresurs.se