Avdelningschef för avdelningen för infrastruktur och investeringar till Tillväxtanalys

Rekryterare
Plats
Östersund (Kommun), Jämtland
Annonserat
den 19 juni 2017
Stängs
den 8 augusti 2017
Ref:
2017/115
Kontakta
Sonja Daltung
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Tillväxtanalys söker chef för avdelningen för infrastruktur och investeringar

Vill du bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik och har förmågan att leda och inspirera kvalificerade medarbetare i en kunskapsorganisation? Arbetet som avdelningschef på Tillväxtanalys innebär att du ska leda arbetet med att ta fram kvalificerade och relevanta underlag för tillväxtpolitiken och dess genomförande.

Om Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att tillhandahålla kvalificerade kunskaps­underlag för tillväxtpolitiken. Myndigheten ska utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och redovisa effekter av statens insatser för hållbar nationell och regional tillväxt och näringslivsutveckling. Våra analyser och utvärderingar är baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet. De är framåtblickande och systemutvecklande och syftar till att utveckla, ompröva och effektivisera tillväxtpolitiken och dess genomförande.

Vi har nyligen fått en ny instruktion och befinner oss i ett uppstartsläge för att forma verksamheten för de kommande åren. Vi tar utgångspunkt i att Sverige är en liten, öppen ekonomi som befinner sig på den vetenskapliga och teknologiska fronten. För den typen av ekonomier drivs tillväxten framför allt av landets innovationsförmåga, investeringar i fysiskt och immateriellt kapital samt strukturomvandling.

Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. Myndighetens primära målgrupper är regeringen och andra myndigheter som har uppdrag inom tillväxtpolitiken. I våra utvärderingar och analyser har vi en oberoende ställning.

Vi är cirka 40 anställda och finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm. En ny organisationsstruktur träder i kraft den 1 september. Den innebär att kärnverksamheten bedrivs i tre avdelningar med personal stationerad på båda orterna. Anställningen som avdelningschef för Infrastruktur och investeringar är på Östersundskontoret.

Avdelningens ansvarsområde
Avdelningen ansvarsområde är utvärderingar och analyser av statens insatser i infrastruktur av betydelse för Sveriges innovationsförmåga och statens roll i kapitalförsörjningen. Avdelningen har också ett särskilt ansvar för att det regionala perspektivet beaktas. En särskild prioriterad fråga i närtid är analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring små- och medelstora företag. Avdelningen ansvarar också för riskkapitalstatistik.

Arbetsbeskrivning
Som avdelningschef är din uppgift att leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Du företräder avdelningens verksamhet och är ansvarig för dess kommunikation. Du för dialog med Regeringskansliet och andra aktörer med beröringspunkter till avdelningens ansvarsområde, ansvarar för kvalitetsprocessen inom avdelningen samt deltar själv i vissa analys- och utvärderingsprojekt inom sakområdet. Personal- och budgetansvar samt att med en helhetssyn bidra till Tillväxtanalys utveckling är andra viktiga uppgifter. Du är direkt underställd generaldirektören och ingår i ledningsgruppen. Arbetet innebär resor, både inom landet och internationellt.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • en högre akademisk utbildning, helst med forskarutbildning, med samhällsvetenskaplig profil, exempelvis inom nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi eller sociologi.
 • gedigen erfarenhet av att genomföra och leda kvalificerade utredningar.
 • god kännedom om och kontaktnät bland aktörerna inom avdelningens ansvarsområde samt god kännedom om svensk statsförvaltning.
 • god förmåga att förstå hinder och möjligheter för innovationsfrämjande infrastruktur och statliga investeringar för att främja tillväxt.
 • god förmåga att tillämpa analys-, statistik- och utvärderingsmetoder samt att förstå, använda och förmedla forsknings- och utredningsresultat.
 • god förmåga att samarbeta, skapa goda relationer och främja samverkan internt och externt.
 • en väl utvecklad organisationsförmåga och en fårmåga att säkerställa effektiva rutiner och se till att de efterlevs.
 • erfarenhet av internationell samverkan.
 • god förmåga att kommunicera, muntligt och skriftligt, på engelska och svenska.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:

 • att som chef leda kvalificerade medarbetare i kunskapsorganisationer samt att kompetensförsörja genom rekrytering.
 • upphandling av kvalificerade konsulttjänster.

Anställningen
Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Tillträde sker snarast efter överenskommelse. Lön efter kompetens och tidigare erfarenhet.

Omfattning: Heltid

Ansökan
Ansök senast: 2017-08-08
Referensnummer: 2017/115

Vi ser helst att du gör en digital ansökan via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även skicka din ansökan till diariet@tillvaxtanalys.se

Kontaktperson och fackliga företrädare
Sonja Daltung, generaldirektör
010-447 44 10
Sonja.daltung@tillvaxtanalys.se

Jörgen Lithander, Saco
010-447 44 54
jorgen.lithander@tillvaxtanalys.se

Barbro Widerstedt, ST
010-447 44 37
barbro.widerstedt@tillvaxtanalys.se

Övrigt
För att ta tillvara de kvaliteter som det tillför verksamheten, strävar vi efter en jämn könsfördelning samt en etnisk och kulturell mångfald.

För att skapa bra förutsättningar för en objektiv och kvalitetssäkrad urvalsprocess ser vi helst att du söker jobbet genom länken i denna annons. Via den hamnar du hos Offentliga Jobb. Dina uppgifter i ansökan är inte synbara för någon annan än den arbetsgivare som ansökan är riktad till, om du inte själv väljer att visa den.

Vi har gjort mediaval i denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringsstjänster.