Plan- och exploateringschef till Håbo kommun

Rekryterare
Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 21 juni 2017
Stängs
den 12 augusti 2017
Ref:
24793
Kontakta
Kari Karvonen
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Per Nordenstam, kommundirektör, Anna-Karin Bergvall, chef för Bygg- och miljöförvaltningen och Mats Norrbrand, VD för Håbohus berättar om planerna för Håbo kommun.

PLAN- OCH EXPLOATERINGSCHEF

Håbo kommun ligger vid en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå. Det är en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger tillsammans vidare på goda och det hållbara samhället. Vi värdesätter våra medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling. I kommunen finns ett hundratal olika yrken, alla med fokus på att leverera god service och professionella välfärdstjänster till våra medborgare.

Placering: Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Södermanlands län, Gävleborgs län

Bransch: Teknik, Naturvetenskap, Bygg, Anläggning

Antal tjänster: 1

Håbo kommun befinner sig i en expansiv fas med stort intresse från både företag och enskilda att bygga nytt och etablera sig/bosätta sig i kommunen. Håbo vill ligga i framkant, vilket ger spännande förutsättningar för utveckling av verksamheten.

Bygg- och miljöförvaltningen med sina närmare 40 medarbetare ansvarar förutom för verksamheten inom planerings- och exploateringsfrågor även av miljö- och hälsoskydd, bygglov, kart, mät och GIS samt bostadsanpassning.

Plan- och exploateringsavdelningen har till uppgift att möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens fysiska miljö, och har en nyckelroll för kommunens tillväxt. Uppdraget består i att lägga grunden för att tillgodose efterfrågan på planerad mark för bostäder, verksamheter, arbetsplatser och infrastruktur enligt kommunens övergripande strategier. Avdelningen ansvarar för strategisk samhällsplanering, framtagande av planer och dess genomförande samt företräder kommunen i markfrågor.

På plan- och exploateringsavdelningen finns 15 tjänster med roller som planarkitekter, samhällsplanerare, mark- och exploateringsingenjörer och projektledare. Vi växer och behöver därför utöka bemanningen.

Nu söker vi en plan- och exploateringschef för att tillsammans i ett dynamiskt team leda stadsbyggandet i Håbo kommun. Vi erbjuder ett stimulerande uppdrag där du har en aktiv roll i samhällsutvecklingen i samarbete med övriga delar av organisationen.  

Arbetsuppgifter
I rollen som plan- och exploateringschef ingår ansvar för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal. Tjänsten innebär ett stort ansvar för samhällsutvecklingen och att bidra i arbetet med fysisk planering, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. Arbetet präglas av en tydlig målsättning inom tillväxt med flera stora projekt som t.ex. bostadsprojekt Bålsta centrum och utveckling av logistikområden. Du företräder kommunen i markfrågor och är kommunens ombud i genomförandeprojekt. Du bidrar till att säkra att kommunens strategiska markreserv främjar kommunens långsiktiga utveckling. 

Som plan- och exploateringschef vill vi att du:

- leder, fördelar och utvecklar arbetet inom avdelningen
- främjar verksamheten såväl inom som utanför kommunförvaltningen
- ger medarbetarna stöd och handledning
- ansvarar för personal- och arbetsmiljöfrågor
- ansvarar för budget- och resultatuppföljning
- stöttar och kvalitetssäkrar beslut som fattas inom avdelningen.

Ett viktigt fokusområde är att optimera stadsbyggnadsprocessen och utveckla vår projektmodell tillsammans med övriga interna verksamheter. Arbetsuppgifterna innebär omfattande kontakter med invånare, företag, exploatörer och övriga förvaltningar inom kommunen. Vi vill att dialog och samverkan ska genomsyra vårt arbete och att helhetsperspektivet alltid finns med. Du ingår i bygg- och miljöförvaltningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom plan- eller samhällsbyggnadsområdet, till exempel arkitekt eller civilingenjör. Du ska ha goda kunskaper inom byggområdet, planprocessen, upphandling, fastighetsjuridik och exploateringsekonomi. Du har erfarenhet av projektledning och samverkansprocesser. Du är affärsorienterad och har gedigen förhandlingsvana samt god avtalskunskap.

Vi vill att du har erfarenhet från liknande arbete i andra kommuner eller myndigheter och från politiskt styrd verksamhet. Som ledare har du flera års erfarenhet och visat förmåga att driva en verksamhet effektivt. Du förstår avdelningens roll i ett större sammanhang och är en god representant för verksamheten inåt och utåt. Du skapar resultat genom att förstå kundernas behov och ge medarbetarna möjlighet att utvecklas och göra goda arbetsprestationer. Körkort är ett krav.

Personliga egenskaper
Du är en närvarande chef med förmågan att inspirera, entusiasmera, stötta och leda verksamheten utifrån målstyrning, utveckling och uppföljning. Det är viktigt att du tänker strategiskt och har förmåga prioritera mellan olika ansvarsområden. Arbetet innebär mycket kontakt med människor vilket ställer krav på lyhördhet och mycket god kommunikationsförmåga. 

Du är en trygg ledare som coachar sitt team samt är lyhörd och tydlig i din kommunikation och ditt ledarskap. Som person är du stabil och skapar bra relationer med dina kollegor samt gillar att jobba med strategiska frågor. Du har god förmåga att strukturera och prioritera, är handlingskraftig, rak, prestigelös och kommunikativ samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Du trivs i en roll med mycket kontakter då du är utåtriktad och lyhörd gentemot omgivningen. Du behöver vara en prestigelös lagspelare med stort tålamod och du kan hantera många olika arbetsuppgifter och kontakter parallellt.

Frågor och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive, kontakta gärna chefsrekryteringskonsult Kari Karvonen 073-377 6961, kari.karvonen@se.experis.com för frågor.