Förvaltningsdirektör till Göteborgs Stad

Rekryterare
Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 28 juni 2017
Stängs
den 11 augusti 2017
Ref:
A694274
Kontakta
Karin Carlsson Rudhag
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Förvaltningsdirektörer till de nya förskole- och grundskoleförvaltningarna

Arbetsbeskrivning
Göteborgs stad befinner sig i förändring för att kunna möta de utmaningar som en växande storstad står inför. Beslutet att etablera nya centrala förskole- och grundskolenämnder med start 2018-07-01 är ett av resultaten av utredningarna så här långt. De nya nämndernas syfte är att skapa ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning samt ökad likvärdighet. Bildandet av en grundskoleförvaltning och en förskoleförvaltning betyder att verksamheter från stadsdelarna ska föras samman till två nya förvaltningar.

Uppdraget som förvaltningsdirektörer i de båda förvaltningarna för förskola och grundskola innebär att bygga nya organisationer utifrån dagens befintliga verksamheter i de 10 stadsdelarna. Att utifrån den förskoleutredning och den skolutredning som genomförts följa intentionerna i dessa och fokusera på framtagna förstärkningsområden som en central del. En central organisation skapas för respektive förvaltning och där den utvecklingskraft som finns i verksamheterna tas tillvara. Vidare förväntas att kultur och struktur vävs samman och skapar en bra arbetsmiljö för barn, elever och personal med värme och professionell miljö.

Respektive förvaltningsdirektör utvecklar – tillsammans med personal, elever, barn – verksamheten mot framtidens förskola och skola i enlighet med nämndernas mål, uppdrag, strategi och verksamhetsidé. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden i våra förskolor och skolors utvecklingsarbete för att nå en högre måluppfyllelse. Detta görs genom att utveckla och säkerställa kollegialt lärande och samarbetskultur på alla nivåer, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning. Till detta hör även utveckling och att säkra förskolechefers och rektorers förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.

Göteborgs stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att ta vara på de nära samarbeten som tagit form under den tid staden varit organiserad i stadsdelar, som t ex individ- och familjeomsorgen, kultur och fritid, polisen (SSPF). Ett nära samarbete i ett 1-16 årsperspektiv är viktigt att kvarhålla likaså samarbete med utbildningsförvaltningen för ett 1-19 årsperspektiv.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda andra chefer i en komplex organisation i ständig utveckling. Du har erfarenhet från en exekutiv befattning i större organisation och har arbetat i en politiskt styrd organisation nära politiken. Du har akademisk examen inom området och har bred erfarenhet av utbildningsverksamhet, förskola/skola och är väl insatt i aktuell skolforskning. Du har också erfarenhet av mångkulturella frågor i förskola/skola. 

Du är medievan och har förmåga att skapa förtroende i det mötet. Det är också viktigt att du framgångsrikt drivit systematiskt kvalitetsarbete som inneburit effektiva verksamhetsförbättringar. Förvaltningen som skapas förväntas ha ett stort fokus på hur styrning och ledning utifrån ett stödjande perspektiv kan gynna barn och elevers lärande samt organisatoriska förutsättningar för detta. Viktiga egenskaper för ny direktör är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Viktigt är också att ny direktör har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv i syfte att nå det hållbara arbetslivet. Som person är du en tydlig och beslutsför ledare med mycket goda ledaregenskaper och förmåga att delegera och leda genom andra.

Du praktiserar ett kommunikativt ledarskap som innebär att man lyssnar och kommunicerar proaktivt med god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är analytisk och kan både se helhet och skapa struktur samtidigt som du har god förmåga att samverka och samarbeta.

Övrig information
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via länken ovan. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via länken intresseanmälan nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta våra konsulter Karin Rudhag, 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Sofia Rasmusson, 0708-5080328, sofia.rasmusson@source-executive.se