Generaldirektör och chef till Statens jordbruksverk

Plats
Jönköping (Kommun)
Annonserat
den 3 juli 2017
Stängs
den 17 augusti 2017
Ref:
N2017/04447/KLS
Kontakta
Elisabeth Backteman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Statens jordbruksverk

Jönköping

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är regeringens förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Myndigheten ska säkerställa ett gott djurhälsotillstånd och förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i människans vård. Ett gott djurskydd ska säkerställas, växtskadegörare bekämpas och spridningen förebyggas. Säkra livsmedel och konsumenthänsyn ska verkas för. Jordbruksverket ska även verka för miljöarbetets generationsmål och riksdagens miljökvalitetsmål.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, är förvaltande myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram och ska skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. Myndigheten administrerar och tillämpar EU:s regleringar och stödsystem inom dessa områden och har den centrala och samordnande rollen men länsstyrelserna handlägger, beslutar och kontrollerar de flesta av stöden.

Huvudkontoret är lokaliserat till Jönköping. Det finns även nio regionala kontor i södra och mellersta Sverige. Därutöver finns 65 distriktsveterinärmottagningar. Totalt arbetar närmare 1 300 personer på Jordbruksverket. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • kunskap om att arbeta strategiskt med styrningsfrågor,
 • kunskap om något av myndighetens verksamhetsområden,
 • erfarenhet från svensk statsförvaltning och den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • goda kunskaper om EU:s funktion och dess institutioner och erfarenhet av att arbeta med EU-frågor,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • skapa förutsättningar för god intern styrning och kontroll och att hushålla väl med statens resurser,
 • engagera och motivera medarbetare,
 • vara drivande, lösnings- och resultatorienterad,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • samverka och kommunicera för att skapa goda relationer med andra för myndigheten viktiga aktörer,
 • analysera och kommunicera komplexa underlag, 
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av att arbeta inom EU eller av övrigt internationellt arbete,
 • erfarenhet från näringslivet,
 • kunskaper om att leda en organisations digitaliseringsarbete,
 • erfarenhet av tillsynsverksamhet.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Jordbruksverket. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Elisabeth Backteman. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 17 augusti 2017 till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer N2017/04447/KLS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.