Överintendent och chef till Nationalmuseum

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 3 juli 2017
Stängs
den 21 augusti 2017
Kontakta
Karin Strandås
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker överintendent och chef för Nationalmuseum

Stockholm

Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före 1900, samt porträtt och konsthantverk från äldre tid till nutid. Invigningen av nya Nationalmuseum kommer att bli ett stort publikt och massmedialt event, både nationellt och internationellt, med möjlighet att stärka Nationalmuseums varumärke som ett av de främsta konstmuseerna i Norden.

Myndigheten ligger i Stockholm och har cirka 130 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • kunskap och erfarenhet från det konstvetenskapliga området, särskilt den äldre konsten i enlighet med myndighetens ansvarsområde,
 • god förankring inom konstvärlden, såväl inom som utom landet,
 • kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • erfarenhet av den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 

 • utveckla en angelägen konstnärlig och publik verksamhet utifrån fastställda mål och ekonomiska ramar,
 • vara drivande och resultatorienterad,
 • engagera och motivera medarbetarna,
 • företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt, även internationellt,
 • etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med aktörer inom myndighetens område, även internationellt,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av arbete i kunskapsförmedlande verksamhet,
 • god kännedom om den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsområden.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Karin Strandås och tf. enhetschefen Matilda Berggen. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 21 augusti till Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ku2017/01621/LS. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb