Förvaltningschef Företagshälsa till Region Gävleborg

Plats
Gävleborg
Annonserat
den 5 juli 2017
Stängs
den 27 augusti 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Förvaltningschef till Företagshälsan Gävleborg

Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 276 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 9,5 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare.

Hudiksvalls-, Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo- och Ovanåkers kommuner har tillsammans med Region Gävleborg bildat en gemensam Företagshälsa, med ett medarbetarunderlag på ca 20 000. Företagshälsan har ca 30 medarbetare med placeringar i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle. Mer information finns på Företagshälsans externa hemsida http://www.gdfh.se

Den huvudsakliga och övergripande målsättningen är att tillskapa en Företagshälsa som nu och framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa- och arbetsmiljö. En gemensam Företagshälsa har många fördelar, det stora underlaget gör det möjligt att attrahera och erbjuda kompetens med både bredd och spets och till samverkande arbetsgivare erbjuda en kostnadseffektiv och mycket kvalitativ Företagshälsovård. En större organisation ger också goda förutsättningar avseende tillgänglighet och kontinuitet vilket är av stor betydelse för samverkande organisationer. 

Arbetsuppgifter
Som chef inom Region Gävleborg förväntas du arbeta utifrån perspektiven helhet och samverkan, mål och effekt samt innovation och utveckling med utgångspunkt i Regionens värdegrund. Som förvaltningschef för Företagshälsan rapporterar du direkt till Regiondirektör och nämndens ordförande.

Du ansvarar för att leda och utveckla Företagshälsan. Som chef ansvarar du för leverans av tjänster inom företagshälsovård till Företagshälsans samtliga kunder. Budget och personalansvar ingår i uppdraget. Du har också ha en god omvärldsbevakning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bakgrund i ledande befattning och erfarenhet av att driva och utveckla verksamhet. Du har erfarenhet av att arbeta i en kundorienterad verksamhet samt erfarenhet av att leda olika professioner med hög kompetens. Du har god kunskap om företagshälsovård och erfarenhet av att bedriva utvecklingsarbete.

Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att omsätta och bryta ner politiska mål till verksamhetsmål. Du har god kunskap och intresse för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du har erfarenhet av ekonomistyrning i en intäktsfinansierad verksamhet. Med engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten mot uppsatta mål.

Du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer och bygger ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt. Du har en stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, du har goda förmåga att leda och motivera medarbetare, samt att få medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
Du har relevant akademisk utbildning och är förtrogenhet med arbete i en politiskt styrd organisation.

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett välutvecklat förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m.

Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Körkort erfordras.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Klicka på ansök-knappen, din formella ansökan till tjänsten registrerar du via http://ledigajobb.regiongavleborg.se/Home/Details/C98AEBC1-7275-40EC-B477-6AD6C4AEDFE0 senast den 27 augusti 2017. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Björn Torstensson på SOURCE, 070 786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Christel Persson på SOURCE, 073-655 23 00, christel.persson@source-executive.se