HR-direktör Region Gävleborg

Plats
Gävle (Kommun), Gävleborg
Annonserat
den 5 juli 2017
Stängs
den 20 augusti 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

HR-Direktör Region Gävleborg 

Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 276 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 9,5 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. 

Som HR-direktör rapporterar du till Regiondirektören och ingår i koncernledningen. HR-direktören representerar regionen i nationella nätverk och är föredragande i styrelse, nämnder och utskott i övergripande HR-frågor. HR-direktör ansvarar också för att leda regionens HR-stab med kunniga och ambitiösa medarbetare.

Arbetsuppgifter
Som HR-direktör ansvarar du för HR-funktionen i sin helhet, vilket innebär att du som HR-direktör på ett proaktivt sätt driver och ansvarar för regionens HR-frågor. Du ansvarar för samordning och samverkan med HR inom förvaltningarna och divisionerna. I funktionsansvaret ligger också att på strategisk nivå vidareutveckla HR-processerna och HR-funktionen samt att du utifrån en helhetssyn har förmåga att förankra och genomföra regionens policy och övergripande riktlinjer så verksamheten uppnår sina mål.

Region Gävleborg är en personalintensiv verksamhet som ställer stora krav på bemanning och kompetensförsörjning, vilket innebär att HR tillsammans med kärnverksamheten strategiskt och målmedvetet arbetar för att höja regionens attraktivitet som arbetsgivare. Att tydliggöra att medarbetarna är regionens viktigaste resurs och att medarbetare, oavsett roll och uppdrag, kontinuerligt utvecklas och bidrar till helheten. Regionen skall ses som och verkar som en enda arbetsgivare även om Region Gävleborg består av många olika verksamheter. I detta arbete är det också viktigt att du som HR-direktör lyfter fram kompetensutvecklingsfrågor och ser möjligheterna i ett proaktivt förhållningssätt kring jämställdhets- och mångfaldsarbete samt arbetsmiljöfrågor.

Som HR-direktör har du en förmåga att skapa dialog och samverkan gentemot politik, chefer och medarbetare så att det skapas en delaktighet och förståelse för de regiongemensamma HR-frågor HR-staben driver. I detta arbete spelar HR-direktören en avgörande roll för den framtida utvecklingen.

I uppdraget som HR-direktör är det självklart att du är en förebild som chef och ledare, har en förmåga att kommunicera visioner, mål och uppdraget både internt och externt på ett förtroendefullt och professionellt sätt.

Kvalifikationer
Som person bör du präglas av en handlingskraft som kan beskrivas som både exekutiv och diplomatisk. Ditt ledarskap kännetecknas av stor personlig integritet samt god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete samt driva initiativ mot tydliga mål. 

Du har ett kommunikativt ledarskap med en god förmåga att engagera och entusiasmera de du jobbar med och de du jobbar för. Du förstår värdet av och prioriterar att bygga relationer och samverka med såväl politik, chefer, medarbetare, arbetstagarorganisationer samt med externa parter för att åstadkomma goda resultat.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och driva utveckling av HR-verksamhet i en större komplex och personalintensiv verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har också en mycket god erfarenhet av att leda och genomföra saker via andra.

Det är viktigt att du har god förmåga att utifrån HR-strategier och visioner, skapa strukturer och arbetssätt som tydliggör vad de ger för mervärde och stöd för den operativa verksamheten. I detta arbete blir det centralt att du har en förmåga att engagera och stötta chefer och medarbetare till ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbets- och förhållningssätt.

För att lyckas i rollen som HR-direktör har du lämplig akademisk examen och vi värdesätter ett starkt intresse för ledarskap samt egen erfarenhet som chef/ledare. Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet.

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett välutvecklat förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m.

Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Körkort erfordras.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://ledigajobb.regiongavleborg.se/Home/Details/896EA5A9-E743-4AFD-9D95-881E2FB8E4C6 senast den 20 augusti 2017. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Björn Torstensson på SOURCE, 070 786 00 70, bjorn.torstensson@source-executive.se eller Christel Persson på SOURCE, 073-655 23 00, christel.persson@source-executive.se