Prefekt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Plats
Uppsala
Annonserat
den 10 juli 2017
Stängs
den 15 augusti 2017
Ref:
Ref nr: SLU ua 2682/2017
Kontakta
Kristina Dahlborn
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB)

Institutionens uppdrag är att utveckla kunskapen och undervisa om animalieproducerande, sport och sällskaps- samt försöksdjurens byggnad och funktion. Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning och har ett stort ansvar inom grundutbildningen där vi undervisar i anatomi, histologi, fysiologi och biokemi på veterinär-, djursjukskötar- och agronomprogrammen, samt på flera kandidatprogram och fria kurser. Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi har ca 35 medarbetare. Institutionens undervisning är mycket uppskattad och på institutionen arbetar flera forskare som är tongivande inom sitt område. Vi söker nu en prefekt som med stort engagemang kan planera och leda den framtida verksamheten och bidra till att personalen kan bedriva framgångsrik forskning och undervisning.

Arbetsuppgifter: Uppdraget som prefekt innebär att målinriktat inspirera, leda och utveckla institutionens verksamhet inom forskning och utbildning och också bidra till att fakulteten och universitetet utvecklas. Med ett strategiskt ledarskap verkar prefekten för att uppmärksamma behov och skeenden i omvärlden samt att skapa engagemang och en stödjande kultur för alla medarbetare och studenter. I arbetsuppgifterna ingår att vara ytterst ansvarig för strategi, organisation, ekonomi och arbetsmiljö på institutionen, vilket bl.a. innebär att utveckla en god anda och kreativ miljö. I sin roll som arbetsgivare har prefekten ansvar för att gällande lagar, förordningar och avtal följs. Prefekten ska arbeta enligt SLU:s och fakultetens delegationsordning (https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/styrande-dokument/delegationsordningar). Prefekter vid SLU ges tillgång till SLUs ledarskapsprogram, ”Hållbart akademiskt ledarskap”.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha doktorsexamen i ett för institutionen relevant ämne, vara docent eller ha motsvarande erfarenhet och kompetens. Den sökande skall ha erfarenhet av att leda och planera forskning och att skriva framgångsrika forskningsansökningar och bör ha erfarenhet av att planera undervisning. Den sökande skall kunna förstå, prata och skriva på svenska och ha god förmåga att i både skrift och tal uttrycka sig på engelska. Den sökande ska ha god social förmåga, liksom förmåga att arbeta tillsammans med forskare, lärare och övrig universitetspersonal. Erfarenhet av administrativt arbete och ledarskap är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och referensuppgifter. Du som söker delar SLU:s värderingar: vetenskaplighet, kreativitet, öppenhet och ansvarstagande. Dessa är utgångspunkten för vår verksamhet, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra.

Placering: Uppsala

Anställningsform: Tills vidare,
SLU tillämpar provanställning.
Uppdraget som prefekt är tidsbegränsat och kombineras med en tillsvidareanställning på heltid vid SLU. Uppdraget som prefekt kan förlängas.

Omfattning: 100%

Tillträde: enligt ö.k.

Ansökan: Välkommen med din ansökan märkt med Ref nr: SLU ua 2682/2017.

Ansökan ska ha inkommit till Registrator, SLU, Box 7070,750 07 Uppsala
eller registrator@slu.se senast den 15 augusti 2017.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV och personligt brev med referenspersoner.

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

Mer information:

  • Kristina Dahlborn, Dekanus, 018-672186, 0762-170136, Kristina.Dahlborn@slu.se

Fackliga företrädare:

  • Saco-S föreningen SLU, SACO, +46 (0)18 67 10 85
  • Linda Thörnström , SEKO, +46 (0)18 67 10 57
  • Lotta Olsson, ST, +46 (0)18 67 15 36

Liknande jobb

Liknande jobb