Enhetschef till Upplands Väsby kommun

Plats
Upplands Väsby
Annonserat
den 11 juli 2017
Stängs
den 20 augusti 2017
Kontakta
Ingela Papinski
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Befattning
Enhetschef Utredningsenheten

Placering
Upplands Väsby

Uppdraget
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Utredningsenheten ansvarar för att ta emot orosanmälningar och ansökningar om bistånd för familj, barn och ungdomar. Enheten utreder, beviljar insatser, genomför säkerhetsplaneringar och leder nätverksmöten, SIP möten. Vidare arbetar vi med utåtriktat arbete mot förskolor och skolor samt informerar kommunens alla enheter om vårt uppdrag. Det dagliga arbetet sker i tre arbetsgrupper som samordnas av varsin biträdande enhetschef och stöttas upp av administratör. Enhetschefen leder arbetet inom enheten, som arbetar i nära samverkan med placeringsenheten, öppenvården och skolor samt andra viktiga aktörer kring barnen. Medarbetarna i enheten är ca.20 personer.

Som enhetschef för Utredningsenheten Barn och ungdom ansvarar du för att enheten ska bedriva en god och rättssäker myndighetsutövning. Du driver kvalitets- och utvecklingsarbetet inom enheten på ett sådant sätt att Socialtjänstens arbete får högt förtroende från brukarna. Du har ett övergripande ansvar för enhetens budget, personal och måluppfyllelse. Du fokuserar på att skapa delaktighet hos dina medarbetare samt verkar för att kunna säkerställa en hälsosam, kreativ och positiv arbetsmiljö. Du sitter med i avdelningens ledningsgrupp som träffas veckovis. Då denna tjänst är nyinrättad finns stora möjligheter att utforma och påverka rollen samt sättet som arbetet inom enheten bedrivs på. Tillsammans med enhetschefen för Utredningsenheten Barn och Ungdom kommer du att arbeta för att utveckla nya metoder och arbetssätt som förbättrar och förenklar myndighetsarbetet samt ökar trivseln inom enheterna.

Din profil
För att lyckas i rollen har du lång erfarenhet av myndighetsutövning inom Socialtjänsten, samt minst två års dokumenterad erfarenhet av arbetsledning. Du har kunskap om budgetarbete, arbetsmiljöarbete och verksamhetsuppföljning samt god omvärldskunskap och upparbetade kontaktytor inom verksamhetsområdet. Du har också god kunskap om lagstiftning, regler och rutiner Vi förutsätter även att ett tydligt barnperspektiv genomsyrar ditt arbete.

Du är trygg, tillgänglig och uppskattande i ditt ledarskap. Du värdesätter och uppmuntrar till hållbart medarbetarengagemang och delaktighet. Du initierar och driver förändrings- och utvecklingsprocesser samt skapar engagemang även i tuffa situationer. Din kommunikativa kompetens är god och du trivs med att samverka och bygga långsiktiga relationer. Du är även en strukturerad person med en god organisatorisk förmåga.
Upplands Väsby arbetar aktivt för att utveckla ledarskap och medarbetarskap hos sina anställda. Som chef erbjuds du goda möjligheter till stöd och utveckling i ditt ledarskap via olika ledarforum och chefsprogram.

Vi erbjuder
Du blir medarbetare i en expansiv kommun med stora möjligheter till utveckling. Vill du bidra till att vi blir Sveriges kvalitetskommun och arbeta i ett klimat där det är en självklarhet att våga testa nya grepp, då har du kommit rätt! Du kommer att ingå i social- och omsorgskontorets ledningsgrupp med erfarna och trygga deltagare och kommer att leda kreativa chefer och experter som är vana vid att ta initiativ och bidra till utveckling.

Intresseanmälan
Om du har frågor kan du kontakta researcher Christel Persson 0736-55 23 00, christel.persson@source-executive.se eller rekryteringskonsult Ingela Papinski, 070-576 18 76, ingela.papinski@source-executive.se.
Välkommen!

Liknande jobb

Liknande jobb