Ekonomichef till Konstfack

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 11 juli 2017
Stängs
den 28 augusti 2017
Ref:
KF2017/VO2P/91
Kontakta
Elisabet Nordwall
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom bild- och form­området. Under ett år deltar ca 900 studenter i kandidat- och masterprogram, lärar­program och fristående kurser inom konst, design, konst­hant­verk, visuell kommunikation och bildpedagogik. Vi har 200 anställda, varav ca 70 teknisk/administrativ personal.

Konstfack söker ekonomichef

Konstfack är en av de främsta konstnärliga högskolorna i Skandinavien inom visuell kommunikation, konst, design och konsthantverk. Våra avtryck finns i varje hem, på arbetsplatser och i offentlig miljö.

Vill du som ekonomichef vara med och möjliggöra framtidens utveckling av Konstfacks utbildnings- och forskningsområden?

Du kommer till en myndighet med välskött ekonomi. Konstfacks forskningsanslag ökar från 2018. Våra intäkter från utbildningsanslaget är goda, då våra program och kurser är eftersökta och studenterna aktiva. Samtidigt delar vi utma­ningar med andra lärosäten. Krav på ökad digitalisering, förändrade behov av lokaler, underhåll och investeringar och ökade personalkostnader ställer höga krav på ekonomiska prioriteringar i relation till utbildningens och forskningens utvecklingsbehov.

Ekonomienheten har tio medarbetare placerade både på institution och central nivå. På enheten finns även en funktion förstöd vid upp­hand­ling och inköp.

Arbetsuppgifter
Som ekonomichef ska du upprätthålla en effektiv ekonomistyrning och rättvisande rapportering av myndighetens verksamhet och resultat samt svara för att hög kvalitet hålls i budget- och redovisningsprocesser.

I din roll som chef ingår att omsätta visioner och mål i handling. Tillsammans med högskolans ledning ska du säkerställa att beslut om investeringar och resursanvändning stödjer verksam­hetens olika behov, ligger inom ramen för högskolans verksamhet och att skatte­regler, föreskrifter, policys och riktlinjer efterlevs.

Du svarar även för ekonomienhetens budget, verksamhet och personal och ska bedriva ett aktivt ledarskap med tydliga verksamhetsmål och uppföljningar. Ansvaret för högskolans ekonomi­administrativa system är förlagt till enheten.

Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och rapporterar till förvaltningschefen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefserfarenhet eller annan erfarenhet av ledarskap samt gedigen er­faren­het av ekonomifrågor i staten, gärna från högskola eller universitet. Du har relevant hög­skole­utbildning i ekonomi, företrädesvis med inriktning mot redovisning och ekonomi­styrning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomi­systemet Agresso.

I din roll som ekonomichef är du tydlig och engagerad, tar initiativ och har nya idéer och tillväga­gångs­sätt i ekonomirelaterade frågor. Du kan producera, analysera och kommunicera ekonomiska underlag för verksam­hets­utveckling och företräda dina ansvars­områ­den på ett strukturerat och pedagogiskt sätt i interna och externa sammanhang. Du har förmåga att se helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga och erfarenhet av att stödja chefer i budgetprocesser och finansiella frågor.

Som person har du integritet, är lyhörd och kommunikativ i ditt arbete samt har förmåga att delegera, klargöra förväntningar, ge förutsättningar och inspirera dina medarbetare till utveckling. Du har också god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.

Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Vi ser gärna att du helt eller delvis kan arbeta med bokslutet 2017 tillsammans med nuvarande ekonomichef.

Mer information
Om du vill veta mer om anställningen kontakta Elisabet Nordwall, förvaltningschef, tel. 08-450 41 13, 070-229 03 06 eller HR-chef Anna Collin, anna.collin@konstfack.se eller 08-450 4110. Fackliga kontaktpersoner nås genom Konstfacks växel tel. 08-450 41 00.

Ansökan Välkommen med din elektroniska ansökan i form av ett personligt brev och din CV, märkt med diarienummer KF 2017/VO2P/91 senast den 28 augusti

Liknande jobb

Liknande jobb