Regeringen söker generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet Stockholm

Plats
Stockholm
Annonserat
den 13 juli 2017
Stängs
den 25 augusti 2017
Ref:
Fi2017/03011/PE
Kontakta
Annelie Roswall Ljunggren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet Stockholm

Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet. 

Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen eller av enskilda utbildningssamordnare som har tillstånd att utfärda examina (enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina)
• biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett samordnat antagningsförfarande, och 
• ge service och råd i fråga om studieadministrativ verksamhet.

Myndigheten ansvarar även för bedömning av utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå
• enligt vad regeringen särskilt beslutar, och 
• för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och konventioner om erkännande av utländska utbildningar.

Myndigheten ska informera om
• högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning,
• de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-program inom utbildningsområdet, och
• internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten och nordisk utbytestjänstgöring.

Universitets- och högskolerådet ska stimulera intresset för högskoleutbildning och främja breddad rekrytering till högskolan.

Verksamheten bedrivs både i Stockholm och på Gotland och huvudkontoret är lokaliserat till Stockholm. Totalt har myndigheten cirka 290 anställda.

Universitets- och högskolerådet leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer,
• erfarenhet av att leda genom andra chefer,
• erfarenhet från arbete i ledande ställning inom högskoleområdet eller vid en förvaltningsmyndighet,
• erfarenhet av att leda och driva strategiskt förändringsarbete i större organisationer,
• goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• förståelse för den politiska struktur som myndigheterna verkar inom,
• goda kunskaper i svenska och engelska,
• akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• prioritera, leda och organisera verksamheten så att uppsatta mål nås,
• utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra myndigheter bl.a. universitet och högskolor samt med andra aktörer, även internationellt,
• engagera och motivera medarbetare,
• på ett professionellt och förtroendefullt sätt företräda myndigheten, även internationellt,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• kunskap om och erfarenhet av utbildningsområdet generellt och högskoleområdet specifikt,
• erfarenhet av arbete med internationella frågor.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren och kanslirådet Sara Ohlin. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 25 augusti till Finansdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi2017/03011/PE. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb