Assistent till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Plats
Solna
Annonserat
den 28 juli 2017
Stängs
den 25 augusti 2017
Ref:
Diarienummer LED 2017/327
Kontakta
Lovisa Strömberg, Lotta-Karin Hansson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Erfaren assistent till utvecklingsenheten

Diarienummer LED 2017/327

Ansökan senast 25 augusti 2017

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en erfaren assistent med drivkraft och initiativförmåga och som är väl förtrogen med statstjänstemannarollen.

Utvecklingsenheten
Utvecklingsenheten ansvarar för DO:s strategiska insatser i syfte att få externa aktörer att arbeta mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Vidare har enheten ansvar för myndighetens nätverk och kontakter för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning med nyckelaktörer och civila samhället. Enheten bedriver förändringsarbete, i samarbete med eller i förhållande till externa aktörer, genom att synliggöra risker för diskriminering och på olika sätt verka för att dessa ska försvinna.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att vara stöd och i delar ha eget ansvar inför och under DO:s externa arrangemang, exempelvis genom att själv vara konferens-eller mötesstöd, avropa avtal om till exempel tolkning eller lokaler, ta emot anmälningar, göra inbjudningar, hålla kontakt med mötesdeltagare, kontakta föreläsare, med mera. Du kommer även att delta i och vara assistentstöd i projekt eller andra uppdrag som bedrivs på enheten. I arbetsuppgifterna ingår vidare att förvalta och utveckla administrativa rutiner på enheten, publicera på Intranätet samt hantera introduktion av nya medarbetare på enheten.

I arbetet ingår även att bistå enhetens chef med bland annat kalenderhantering, tidsplanering, utskrifter, budgetuppföljning, skriva minnesanteckningar/ protokoll, hantera konferens- och mötesbokningar samt faktura- och ärendehantering. Du kommer också att bistå övriga utredare på enheten med exempelvis korrekturläsning och layout. Du förväntas även delta i övrigt förekommande arbetsuppgifter på enheten men i förekommande fall även stötta övriga enheter.

Kravprofil
Vi söker dig med

 • gymnasiekompetens
 • gedigen erfarenhet av att samarbeta med olika yrkeskategorier och möta oika målgrupper
 • lång erfarenhet av att planerna och genomföra möten och konferenser (nationella och internationella)
 • lång erfarenhet av arbete som assistent inom statlig verksamhet
 • erfarenhet av att arbeta med personligt assistentstöd till chef
 • mycket goda kunskaper i Word, Excel och Outlook.
 • erfarenhet av upphandling och avrop
 • erfarenhet av fakturahantering

Du ska ha förmåga att

 • arbeta strukturerat och noggrant
 • representera myndigheten utåt
 • prioritera bland och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter
 • ge god service, gott stöd och vara prestigelös
 • vara lösningsinriktad och driva arbetet framåt
 • samarbeta och skapa goda relationer
 • uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
 • uttrycka dig i tal och skrift på engelska
 • ha hög integritet
 • möta människor med respekt

Meriterande

 • erfarenhet av arbete i Paloma, Visma och W3D3
 • erfarenhet av arbete med korrekturläsning
 • erfarenhet av arbete med budgetuppföljning
 • erfarenhet av enklare formgivning av exempelvis inbjudningar med mera.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning om sex månader.

DO erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

DO värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Kontaktperson är rekryterande chef Lovisa Strömberg eller HR-handläggare Lotta-Karin Hansson. Fackliga företrädare är Maria Boustedt Hedvall för Saco (nås från och med den 14 augusti) och Ammar Makboul för ST (nås från och med den 31 juli). Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 25 augusti till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna eller till ansokning@do.se med referensnummer LED 2017/327.

DO är en statlig myndighet som arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Myndigheten ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder inte förekommer.

Vi är ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationer. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder.

Liknande jobb

Liknande jobb