Museichef till Ájtte i Luleå

Rekryterare
Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 1 augusti 2017
Stängs
den 24 augusti 2017
Ref:
Ansökan museichef Ájtte
Kontakta
Jan Olov Westerberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ájtte är svenskt huvudmuseum för den samiska kulturen, specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informationscentrum för fjällturisten. Ájtte berättar om människan i sin miljö och om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv.

Museet har ansvar för tre huvuduppgifter:

 • fjällregionens natur och kultur
 • den samiska kulturen
 • fjällinformation för turister

Ájttes geografiska verksamhetsområde täcker hela fjällregionen och det traditionella samiska bosättningsområdet i den svenska delen av Sápmi från Riksgränsen i väster och ner i skogslandet, 1 000 km från söder till norr.

Vi söker dej som

1. Är en tydlig ledare med tidigare chefserfarenhet
2. Har god erfarenhet från musei- och kulturarvsområdet
3. Har goda kunskaper om den samiska kulturen

Dina uppgifter
Som chef för Ájtte ska du leda det strategiska arbetet för att utveckla verksamheten inom museet så att den får en än starkare ställning. Du är kreativ, kompetent och lyhörd och har förmåga att tänka i nya banor samt vilja att arbeta genom andra.

Din roll är att som kunnig och kompetent ledare bland annat:

 • ansvara för den övergripande och strategiska ledningen av museet;
 • arbeta för delaktighet och samverkan med direkt underställda chefer, alla medarbetare och omvärld;
 • aktivt utveckla formerna för planering, delegation, ledning och uppföljning av verksamheten;
 • verka för att verksamheten och utbudet håller hög kvalitet och att museet utvecklas till en central mötesplats inom det samiska området;
 • attrahera bidragsgivare och samarbetspartners;
 • skapa och utveckla kontaktnät av betydelse för museets verksamhet;
 • stärka Ájttes roll som ett centralt besöksmål i Sápmi
 • bedriva kontinuerlig omvärldsanalys och återföra denna till personal och styrelse;
 • rapportera till styrelsen.
 • behärskar engelska i tal och skrift

Din kompetens

Du ska ha följande bakgrund:

 • universitets- eller högskoleutbildning inom för Ájtte relevanta ämnesområden;
 • flerårig erfarenhet som chef, företrädelsevis inom kulturarvssektorn;
 • erfarenhet av samverkan med institutioner, organisationer och enskilda i anslutning till ansvarsområdet;

Det är en fördel om du har:

 • förmåga att leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god arbetsplatskultur
 • kunskap om det samiska samhället och dess historia och kultur;
 • förmåga att utveckla samarbetsformer med andra aktörer inom Ájttes ansvarsområde;
 • förståelse för forskningens villkor och betydelse för museets uppdrag;
 • arbetat strategiskt med kompetensförsörjning;
 • god kommunikativ förmåga;
 • vana vid att möta media i olika sammanhang och erfarenhet av arbete genom sociala media;
 • god social kompetens;
 • förmåga att vara en tydlig arbetsgivarföreträdare;
 •  intresse för arbete med strategiska miljöfrågor;
 • kunskap om samiska språk och även talar något av dessa.

Anställningen som museichef vid Ájtte är tidsbegränsat till fem år med möjlighet till förlängning högst fem år åt gången.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av styrelsens ordförande Jan Olov Westerberg (073-049 82 67) eller vice ordförande Anne-May Kuoljok (070-626 54 13)

Om du vill kontakta de fackliga företrädarna är dessa Sunna Kuoljok SACO-Dik eller Per Tjikkom ST-Kultur, båda nås på 0971-170 70 vx.

Skriftlig ansökan ska ha inkommit senaste torsdagen den 24 augusti 2017 till Claus Thingvall, PwC Sverige, Box 59, 971 03 LULEÅ. Märk kuvertet med Ansökan museichef Ájtte.

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum ligger i Jokkmokk, strax norr om Polcirkeln. Ájtte är en port till fjällvärlden och världsarvet Laponia. Museets utställningar berättar om Sapmi, om landet och folket. Det är en berättelse som utspelar sig på myren, i skogen och på fjället. Museet äger en stor samling av samiskt hantverk, Duodji som speglar utvecklingen från gamla tiders bruksföremål till dagens högklassiga konsthantverk. Jokkmokks botaniska fjällträdgård är en del av museet. Ájtte har också ett modernt bibliotek och arkiv samt konferenslokaler. Ájtte har f.n. 22 t.v. anställda medarbetare och flera extra anställda under sommaren och i samband med Jokkmokks vintermarknad. Museet har årligen drygt 40 000 besökare och ytterligare flera tusen besökare i biblioteket, arkivet och fjällträdgården.

Liknande jobb

Liknande jobb