VD till Timråbo

Rekryterare
Plats
Timrå (Kommun), Västernorrland
Annonserat
den 1 augusti 2017
Stängs
den 13 augusti 2017
Ref:
201064921
Kontakta
Inger Bydén
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och forma verksamheten utifrån visionen

”Timråbo – det mest attraktiva boendet”

Vd för Timråbo är ett uppdrag med höga krav på affärsmässighet och långsiktighet i ekonomiska överväganden, arbetsmiljö, miljöhänsyn och hållbarhet. Uppdraget inrymmer stort ansvar men också fantastiska möjligheter att jobba för att vara en god samhällsaktör som erbjuder attraktiva bostäder som marknaden efterfrågar och som bidrar till samhällsutvecklingen. 

Som vd hos oss ansvarar du för att i dialog med styrelsen driva och leda de företagsgemensamma strategiska frågorna i enlighet med vår vision. Du sköter den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Du leder bolagets verksamhet och beslutar, med stöd av ledningsgruppen, om företagsgemensamma riktlinjer och regler med målet att bedriva en affärsmässig verksamhet enligt ägarens direktiv.

Läs gärna mer om verksamheten på www.timrabo.se

Bakgrund och kvalifikationer
Vi söker dig som är en strategisk, tydlig och erfaren ledare med lämplig akademisk utbildning i grunden eller motsvarande som Timråbo bedömer som likvärdig.

Du har flerårig erfarenhet av att vara chef på hög nivå inom en liknande verksamhet, där ledning genom andra chefer varit naturligt.

Vi vill att du har förmågan att gå från ord till handling och som ledare få andra att växa. Du inspirerar och motiverar chefer och medarbetare att utföra sina uppdrag i relation till övergripande mål och fattade beslut genom att på ett realistiskt vis sätta mål för verksamheten.

Du har förmågan att skapa goda relationer på olika nivåer, såväl internt inom den egna organisationen som med våra kunder och andra externa samarbetspartners för att identifiera och säkerställa lösningar som gynnar verksamheten och utvecklar den mot uppsatta mål. Presentation och dialog internt och externt är en viktig del i arbetet därför vill vi att du kan uttrycka dig enkelt och tydligt i både tal och skrift.

Du rapporterar direkt till styrelsen och ingår även i kommunens ledningsgrupp.

Anställningsvillkor

Tjänsten som vd på Timråbo är på heltid och anställningsformen är tillsvidare.

Tillträde sker efter överenskommelse.

Ort: Timrå

Välkommen med din intresseanmälan som lämnas via www.randstad.se så snart som möjligt, dock senast 13 augusti 2017.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringsspecialist Inger Bydén på 070-270 21 48 eller via mail inger.byden@randstad.se 

Organisations-/företagsbeskrivning:
Timråbo är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Timrå kommun. Bolaget har ett fastighetsbestånd som uppgår till ca 1 800 lägenheter och lokaler där den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till ca 127 000 kvm. Bolaget har en balansomslutning på 428,2 Mkr och en omsättning på 136 Mkr.

Timråbos inriktningsmål är attraktivt boende och nöjda kunder, engagerade och ansvarskännande medarbetare, god och långsiktigt starkare ekonomi samt hållbar miljö.