Regeringen söker generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten

Plats
Stockholm
Annonserat
den 7 augusti 2017
Stängs
den 17 augusti 2017
Ref:
Ju2017/05586/Å
Kontakta
Charlotte Svensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten ingår tillsammans med Åklagarmyndigheten i åklagarväsendet. Myndigheten har i uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet genom såväl brottsförebyggande verksamhet som utredning och lagföring av personer som begår ekonomiska brott. Myndigheten ska också arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Det operativa arbetet vid myndigheten kännetecknas av ett nära samarbete mellan bl.a. åklagare, poliser, revisorer och analytiker som arbetar tillsammans i gemensamma utredningsgrupper.

Myndigheten har knappt 600 anställda och verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Umeå, Uppsala, Örebro och Sundsvall. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med
• erfarenhet av att leda och strategiskt utveckla verksamhet,
• erfarenhet av att leda genom andra chefer eller av att leda en geografiskt spridd verksamhet,
• god kunskap om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
• goda kunskaper i svenska och engelska,
• akademisk examen eller motsvarande.

Du ska också ha förmåga att 
• prioritera och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet präglad av samverkan över myndighetsgränser,
• företräda myndigheten professionellt och förtroendefullt, även internationellt,
• samarbeta och kommunicera väl,
• engagera och motivera medarbetare,
• driva verksamhetsutveckling,
• arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
• leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
• företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete i ledande funktion inom rättsväsendet eller andra för myndigheten relevanta områden.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Charlotte Svensson. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 17 augusti 2017 till Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Ju2017/05586/Å. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Liknande jobb