Hovrättspresident till Svea Hovrätt

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 28 augusti 2017
Stängs
den 24 september 2017
Ref:
61-2017
Kontakta
Fredrik Wersäll
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Svea hovrätt söker hovrättspresident

Arbetsbeskrivning
Svea hovrätt har i kraft av sin historia och ställning en central roll i rättsväsendet. Presidenten ska kunna skapa förtroende för hovrätten och domstolsväsendet. Vidare förväntas presidenten tas i anspråk för centrala uppdrag på rättsväsendets område. Bland annat har hittillsvarande presidenter varit ordförande i Statens ansvarsnämnd. Presidenten är även domare och deltar regelbundet i hovrättens dömande verksamhet. Presidenten har det övergripande administrativa ledningsansvaret för domstolen och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. I arbetet ingår även samverkan med bl.a. andra domstolschefer. Den dagliga ledningen av domstolens administration utövas av hovrättens kanslichef.

Kvalifikationer
Hovrättspresidenten ska svara mot synnerligen högt ställda krav på yrkesskicklighet, särskilt med avseende på juridisk skicklighet, analysförmåga, omdöme, effektivitet och samarbetsförmåga. Vidare krävs intresse för och förmåga att planera, leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt. Det är nödvändigt att presidenten är en mycket god kommunikatör, har intresse för att utveckla, lyssna på och motivera personalen, är öppen för nya arbetssätt och metoder samt intresserar sig för samhällsutvecklingen. Det är också en förutsättning att vara väl förtrogen med de krav som ställs på myndighetschefer inom staten och samtidigt ha insikt och förståelse för domstolarnas särskilda ställning. Presidenten måste på ett aktivt sätt kunna företräda domstolen och skapa förtroende för dess verksamhet.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse

Antal platser: 1 
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-09-24
Arbetsgivarens referensnummer: 61-2017

Kontakt
Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

David Säfwe
Kanslichef
08-561 671 42
david.safwe@dom.se

Roger Wikström (Saco-S)
Hovrättsråd
08-561 674 38
roger.wikstrom@dom.se

Övrigt
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Läs mer »

Liknande jobb

Liknande jobb