Hovrättspresident till Hovrätten för Övre Norrland

Plats
Umeå (Stad), Västerbotten
Annonserat
den 28 augusti 2017
Stängs
den 17 september 2017
Ref:
72-2017
Kontakta
Margareta   Bergström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Hovrätten för Övre Norrland söker en hovrättspresident

Arbetsbeskrivning
Presidenten är administrativ chef för hovrätten och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande regler. I arbetet ingår ett nära administrativt samarbete med Domstolsverket och samverkan med andra domstolschefer och andra myndigheter och organisationer. Presidenten deltar också i hovrättens dömande verksamhet.

Kvalifikationer
En utgångspunkt är att presidenten ska svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet, självständighet, omdöme och samarbetsförmåga. Det är likaså en förutsättning att presidenten är väl förtrogen med de krav som ställs på myndighetschefer inom staten och samtidigt har insikt och förståelse för domstolarnas särskilda ställning.

Hovrättspresidenten måste vara en aktiv och drivande chef för domstolen, vara intresserad av arbetsgivarfrågor och ha en god administrativ förmåga. Det är nödvändigt att presidenten är en god kommunikatör, har intresse för att utveckla, lyssna på och motivera personalen, är öppen för nya arbetssätt och metoder och intresserar sig för samhällsutvecklingen. Eftersom presidenten är den som företräder domstolen utåt är det värdefullt med breda erfarenheter från andra samhällsområden av betydelse för domstolen.

Hovrättspresidenten ska bedriva en modern personalpolitik och verka för att hovrätten är en attraktiv och trivsam arbetsplats som har lätt för att rekrytera goda medarbetare.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare och den särskilda kravprofilen för chefer. Kravprofilerna hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning 
Ordinarie domare anställs med fullmakt
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse 

Antal platser: 1 
Lön: Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2017-09-17
Arbetsgivarens referensnummer: 72-2017

Kontakt
Margareta Bergström 
Hovrättspresident
090–17 20 15
margareta.bergstrom@dom.se

Urban Gunnarsson
Administrativ direktör
090–17 20 05
urban.gunnarsson@dom.se

Övrigt
Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Läs mer »