Enhetschef till Migrationsverket

Rekryterare
Plats
Stockholm/Norrköping/Sundsvall/Umeå
Annonserat
den 5 september 2017
Stängs
den 17 september 2017
Ref:
3.3.1-2017-93421
Kontakta
Agneta Värmon
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Migrationsverket söker enhetschef till tillsynsenheten 

Tillsyn är en oberoende expertfunktion vid myndigheten som ska förebygga oegentligheter och korruption inom Migrationsverket. 

Tillsynsfunktionen har i uppdrag att genomföra internutredningar vid misstanke om oegentligheter som rör medarbetare samt att granska verksamheten ur ett korruptionsperspektiv. Tillsammans med myndighetsledningen identifierar tillsynschefen områden som kan vara aktuella för granskning och uppgiften är att ytterst förebygga korruption och regelbrott. 

Ditt uppdrag
Som enhetschef på tillsynsenheten har du ett övergripande ansvar för verkets tillsynsarbete vilket innebär ledning, styrning och utveckling av funktionens verksamhet. Du ansvarar för att strategier och mål tas fram, kommuniceras och realiseras och att vi på ett effektivt sätt kan stödja verksamheten i genomförandet av vårt uppdrag. 

Det är tio medarbetare stationerade i Norrköping, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Som chef får du en bred uppgift – du kommer att arbeta med såväl övergripande som rent operativa frågor. Utveckling av metoder och verktyg för att säkerställa kvalitet och en effektiv verksamhet är en betydelsefull del av ditt arbete. Du leder utredningsledare med gedigen kompetens och ditt uppdrag är att skapa de förutsättningar som krävs för att uppdragen ska genomföras med högsta möjliga kvalitet. 

Du kommer att rapportera till generaldirektören och leda en verksamhet som är en mycket betydelsefull del i hela myndighetens arbete. Vi ser gärna att någon av de orter där medarbetare inom Tillsyn är stationerade blir din placeringsort. 

Migrationsverket påverkas mycket av vad som händer i vår omvärld och behoven av våra tjänster förändras i snabb takt. Vi arbetar intensivt med att utveckla verksamheten så att vi med effektivitet, kvalitet och service kan utföra vårt uppdrag från riksdag och regering. Det gör att du kommer till en verksamhet som präglas av behov av nytänkande, utveckling och förändring. Vi befinner oss nu i ett omfattande omställningsarbete i syfte att anpassa myndigheten till de krav som kommer att ställas på verksamheten framöver. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • Juridisk utbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som är relevant för arbetet.
  • God erfarenhet av att leda utredare, gärna inom områdena antikorruption och tillsyn.
  • Erfarenhet av ledarskap och av att leda och utveckla verksamhet med goda resultat.
  • God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
  • Meriterande är formell chefserfarenhet, erfarenhet av offentlig verksamhet samt kunskap om förvaltningsrätt.
  • Svenskt medborgarskap är ett krav. Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att genomföras.

Ledarförmåga och personliga egenskaper 
Vi lägger stor vikt vid att våra chefer har de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet. Det är därför viktigt att du visar handlingskraft och har förmåga att driva frågor framåt och åstadkomma resultat. Du har en god analytisk förmåga och agerar med helhetssyn, är bra på att organisera, genomföra och följa upp. Du behöver kunna bedöma vad som krävs av en utredning för att vara överblickbar och lättillgänglig för de personer som ska sätta sig in i den, och därför behöver du även ha kunskap om god rapportstruktur och utredningsmetodik. Som ledare är det viktigt att du visar trygghet, ett gott omdöme och god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du har integritet, leder genom mod, empati och tydlighet samt skapar delaktighet och förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas och ta ansvar. 

Vill du veta mer 
Vi samarbetar med ProAstri i våra chefsrekryteringar. Har du frågor, kontakta gärna Agneta Värmon.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 17 september 2017. Klicka på ansök-knappen och ansök via vårt rekryteringssystem på www.migrationsverket.se/jobb 

Välkommen till oss!

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

I denna rekrytering kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover som en del i processen.

Migrationsverket avböjer vänligt men bestämt alla samtal från försäljare av rekryteringstjänster och annonser.

Kontaktpersoner
Agneta Värmon
ProAstri
070-732 55 00

Liknande jobb

Liknande jobb