FoU-Strateg till SGU  

Plats
Uppsala (Kommun)
Annonserat
den 10 september 2017
Stängs
den 30 september 2017
Ref:
411-1876/2017 
Kontakta
Kaj Lax
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

strateg

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade och mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 250 anställda varav merparten arbetar på huvudkontoret i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Stockholm, Malå och Luleå.

FoU-Strateg vid SGU  
Utmaningarna i samhället för en mer hållbar utveckling är stora. Rätt nyttjande av vår mark, vårt vatten och våra naturresurser är väsentliga frågor. SGU ska enligt vår instruktion tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. För att möta de långsiktiga behoven stärker nu SGU sin forskningsrelaterade verksamhet. Vi inrättar FoU-samordnare för fem viktiga temaområden, vässar våra insatser för att säkerställa mer medel till, för våra intressenter, relevant forskning samt säkrar såväl vår egen forskning som de forskningsmedel som vi delar ut.  För att koordinera detta arbete söker vi nu en FoU-strateg som ansvarar för den övergripande inriktningen och samordnar och utvecklar arbetet med intern och extern FoU. FoU strategen arbetar över hela SGUs verksamhet men ingår rent organisatoriskt i avdelningen Mineralresursers ledningsgrupp och är direkt underställd avdelningschefen. FoU-strategen har inga direktrapporterande och förväntas leda arbetet framåt med FoU-samordnarna.

FoU-strategens ansvarsområden:  

 • Att ge strategiskt stöd i frågor om intern och extern samverkan rörande forskning, utveckling och innovation.  
 • Att tillsammans med verksamhetsansvariga säkerställa att genomförd FoU redovisas och följs upp på ett strukturerat sätt. 
 • Att ansvara för interna rutiner vad gäller handläggning av det externa stödet till riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området.  
 • Att verka för att resurser tillförs forskning och innovation för de näringar som SGU bidrar till.  
 • Att tillsammans med organisationens fem FoU-samordnare delta, bereda och bevaka nationella och internationella plattformar rörande forskning, utveckling och innovation, bl a EUs ramprogram för forskning. 
 • Att planera och bereda internationella GD-möten gällande innovation, forskning och utveckling.  
 • Att vara ordförande i SGUs FoU-råd.  

Din kompetens:  

Vi söker dig som har:  

 • Akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område eller annan kompetens som bedöms som likvärdig.  
 • Erfarenhet av att koordinera externt och internt FoU-arbete samt av nationell och internationell samverkan inom området.  
 • Goda ämneskunskaper inom för SGU relevanta områden och ett brett kontaktnät.  
 • Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med såväl interna som externa intressenter och samarbetspartners. 
 • Förmåga att tanka strategiskt, upptäcka synenergieffekter och fånga upp omvärldsfaktorer. 
 • Förmåga att generera egna idéer, ta tillvara innovativa idéer hos andra samt att sprida dem.

Om anställningen: 
Rollen som strateg inom SGU är betydelsefull för en framgångsrik utveckling av verksamheten och organisationen. SGU eftersträvar strateger som är goda ledare. Strategerna bidrar aktivt till att gemensamma värderingar, mål och strategier sprids i organisationen.  

Vi ser medarbetarnas olikheter som en tillgång och eftersträvar arbetsgrupper med mångfald av människor med olika kön, ålder, etnisk bakgrund och livserfarenhet.  

Anställningen är en tillsvidareanställning, heltid, och med placering i Uppsala. Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att man måste ha svenskt medborgarskap och att en registerkontroll genomförs före beslut om anställning.  

Vill du veta mer, hör gärna av dig till Avdelningschef Kaj Lax på telefon nummer 018-17 93 94. 

 Fackliga företrädare är Peter Åkerhammar för SACO-S, telefon 018-17 92 96 och Anita Remnegård för ST-Geologiska, telefon 018-17 91 51. 

Vi vill ha din ansökan senast 2017-09-30 

Dnr.411-1876/2017 

Liknande jobb

Liknande jobb